Samlebilder eller samtalebilder

Jeg har nylig startet med å lage bilder som jeg enten bruker som ekstra motivasjon for barn som trenger det, eller som samtalebilder for å få barnet til å snakke, eller for å øve på å beskrive det man ser på et bilde. Jeg lager bilder av ulike temaer, f.eks. sjørøver,...