Jeg bruker mye ulike bildekort for å øve på å beskrive hva man ser på bilder. Slike kort bruker jeg med barn med ulike språkvansker. Nå har jeg laget bilder med Halloween-motiv. Man kan bruke dem på ulike måter, enten bare se på ett og ett bilde og forsøke å fortelle så mye man kan fra hvert bilde, eller man kan spille Hopp i havet eller memory-spill, hvor man skal finne like bilder. Jeg bruker spillet «Hopp i havet mye», og skal forklare kort hvordan vi da bruker kortene:

 • Jeg lager to eksemplarer av hvert bilde. De kortene man velger å ha med i spillet legges på bordet med bildesiden ned, så man ikke ser bildene.
 • Man setter opp en skjerm/vegg, så man ikke kan se hverandres kort. Jeg bruker skjermbrett fra IKEA, som egentlig er iPad-holder. Men man kan også sette en stor bok eller perm mellom spillerne.
 • Man trekker tre kort hver, som man ikke viser til motspillerne.
 • Så spør man etter tur, om bilder som man selv har og som man ønsker å finne to like av. Man kan f.eks. spørre: «Har du noen barn som har kledd seg ut på Halloween? Et barn har kledd seg ut som monster, et barn har kledd seg ut som spøkelse…»
 • Hvis den du spør har bildet du spør om, sier spilleren «Ja, den har jeg», og så får du kortet og får et par. Hvis den du spør ikke har bildet du spør om, sier han/hun «Nei, den har jeg ikke, hopp i havet». Da må du trekke et kort fra bunken på bordet.
 • Man spiller helt til man har ikke har flere kort igjen på bordet, og så teller man hvem som fikk flest par.

Det er så mye god språktrening i å beskrive forskjellige bilder. Vi kan øve på å fortelle om:

 • Farger
 • Former
 • Verb
 • Øve på å beskrive handlingen på bildet med setninger
 • Preposisjoner
 • Utseende
 • Pronomen: hun, han, de
 • Antall: en, mange, få, flere, ingen
 • Konsistens: hardt/mykt
 • Følelser

Et tips er å lage flere bilder som er ganske like, f.eks. flere bilder av spøkelser, eller flere bilder av gresskar. Da må man beskrive mer detaljert for at mottakeren skal forstå hvilket bilde det er 😉

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂