Når jeg jobber med barn som trenger å øve på språklyder og ord, må jeg stadig forsøke å finne frem til ulike motiverende aktiviteter for at barna skal synes det er gøy å øve. Det er så ulikt fra barn til barn hva som oppleves som gøy og motiverende. For noen er ulike spill og motivasjons-leker det som fenger mest. Men noe jeg har brukt mye i det siste er klistremerke-hefter som jeg lager på pc. Jeg lager dem med bilde av et motiv på den ene siden, og ruter til å sette på klistremerker på andre siden. Så bretter vi det til et lite hefte. Jeg bruker dette særlig med barn som f.eks. trenger mange repetisjoner på ordene vi øver på, slik at de skal bli automatiserte. Da kan vi f.eks. bruke en tavle med ord vi øver på. Eller om vi bare har valgt ut ett eller to ord om gangen som vi øver på. Barnet får velge et klistremerke-hefte med et motiv han/hun liker. Når barnet har øvd på lydene eller ordene vi øver på, får han/hun sette på et klistremerke i den ene ruten. Så tar vi en nye runde med øving på ordene, og ett nytt klistre-merke. Og når vi har satt på seks klistremerker i de seks rutene, så er øvelsen over, så det blir forutsigbart for barnet når vi er ferdig. Klistremerke-heftene får de ha med seg hjem eller til barnehagen. Dette har blitt en populær aktivitet for flere av de yngre barna jeg jobber med.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉