POPT er en intervensjonsmetode for barn med uttalevansker. Målet med POPT-metoden er å hjelpe barnet å uttale riktige lyder i ord. Dette skjer først ved at barnet skal identifisere lyder som det hører, og deretter ved motorisk produksjon av stavelser med konsonant-vokal (KV) eller vokal-konsonant (VK). Intervensjonen går derfor over flere faser, og når barnet mestrer en fase, går man over til neste fase. Her er en kort beskrivelse av de ulike fasene:

Forøvelse: Her starter man med en forøvelse, hvor målet er å forberede barnet på lytteøvelsene.

Fase 1: Dette er en lyttefase. Her skal barnet identifisere språklyder, og oppfatte at språklydene er ulike.

Fase 2: Dette er en produktiv fase. Her skal barnet øve på korrekt produksjon av lydene i ord ved hjelp av imitasjon. Målet med denne fasen er at barnet øver seg på å si lydene.

Fase 3: Her skal barnet uten hjelp finne frem til hvilke lyder som hører til i et ord, og uttale ordet korrekt.

Nå skal jeg vise eksempel på hvordan jeg bruker sjørøvertavler med språklyder for å øve på lyttefasen i POPT. Barnet skal lytte og plassere gullpenger på den sjørøvertavlen som har bilde av språklyden:

Jeg har nylig jobbet med et barn som bytter om vokallydene i ord, og hun sier f.eks. /sæks/ i stedet for «saks», og /kæm/ i stedet for «kam». Derfor øver vi på at hun skal lytte og oppfatte forskjellen mellom /a/ og /æ/. For hvis barnet ikke klarer å oppfatte forskjellen på lydene, så er det også vanskelig å uttale lydene riktig i ord. Slik har vi gjort det:

 • Barnet får to sjørøvertavler. Hver tavle har et symbolbilde øverst på tavla, og bildene visualiserer hvilken lyd vi øver på. En tavle har bilde av en krokodille som symboliserer språklyden /a/, siden krokodillen sier /a/. Den andre tavlen har bilde av en bjørn som trekker på skuldrene og ser ut som et spørsmålstegn. Bildet symboliserer /æ/-lyden.
 • Så får barnet bilder av gullpenger.
 • Barnet skal så lytte til den lyden jeg leser opp, enten /a/ eller /æ/, og legge en gullpenge på tavlen som passer med lyden barnet hører.
 • I POPT er det syv ulike lyttefaser. Jeg starter med fase 1.1. som er å lytte til enkeltlyden. Så er det fase 1.2. som er enkle stavelser. Så skal barnet lytte til korte nonord uten konsonantforbindelser i fase 1.3, og til korte nonord med konsonantforbindelser i fase 1.4. I fase 1.5 skal barnet lytte til lange nonord uten konsonantforbindelser, og i fase 1.6. skal vi øve på å lytte til lange nonord med konsonantforbindelser. I den siste lyttefasen, fase 1.7. skal barnet øve på å lytte etter riktig lyd i ekte ord.

Jeg har også nylig brukt sjørøvertavlene med barn som øver på å oppfatte forskjellen mellom lydene /t/ og /k/, og lydene /d/ og /g/. Da har vi en sjørøvertavle med bilde av en fugl som hakker i et tre, og dette symboliserer hakkelyden /k/, og en sjørøvertavle med bilde av en tromme som symboliserer trommelyden /t/, en tavle med bilde av dryppelyden /d/ og drikkelyden /g/. Barnet lytter seg gjennom de ulike fasene, ved å lytte og sette på gullpenger på tavlen med riktig lyd. Denne aktiviteten er så enkel og oversiktlig, og barnet ser tydelig når vi er ferdig, så denne bruker jeg mye for tiden.

Andre språklyder man kan bruke dem til er for eksempel:

 • h-isering: øve på å oppfatte forskjellen på lydene /h/ og /s/.
 • de frikative lydene /s/, /v/ og /f/
 • stemte/ustemte lyder som /b/ og /p/
 • stoppelyder /t/ og /s/
 • skille mellom lydene /j/, /l/ og /r/
 • oppfatte forskjell på vokallydene
 • oppfatte lydene /m/ og /n/
 • oppfatte lydene /n/ og /ng/
 • oppfatte lydene /kj/ og /skj/

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉