Jeg jobber med flere barn som strever med å høre og oppfatte forskjellen på fremre lyder og bakre lyder. Fremre lyder er språklyder som lages langt fremme i munnen, f.eks. lydene /p/, /b/, /t/, /d/. Bakre lyder er språklyder som lages lengre bak i munnen, f.eks. lydene /g/ og /k/. De bakre lydene /g/ og /k/ er ikke så lette å vise barnet. Det er lettere å vise barnet hvordan vi skal uttale de fremre lydene. Med leppelydene /b/ og /p/ kan vi vise barnet hvordan de skal uttales ved å vise hvordan leppene lukkes og åpnes. Med tannlydene /t/ og /d/ kan vi vise hvordan tunga plasseres mot fortennene når vi sier lydene. Derfor kan det være nyttig å visualisere for barnet om språklydene lages bak eller foran i munnen.

Jeg har derfor laget to monstre, hvor det ene monsteret ses forfra, og det andre monsteret vises bakfra. Som en forøvelse til denne aktiviteten øver vi på begrepene «foran» og «bak», slik at barnet kjenner disse begrepene når vi skal overføre det til å snakke om lydene foran og bak i munnen. Det kan også være lurt å vise med en munnmodell hvor foran og bak er i munnen. Noen barn trenger en slik forklaring for å forstå at det er foran og bak i munnen vi snakker om.

Slik kan dere jobbe med en slik aktivitet:

  • Jobb først med begrepene foran og bak.
  • Vis barnet at vi snakker om foran og bak i munne, f.eks. ved å vise med en munnmodell, eller en tegning.
  • La barnet få en tegning av en ting som ses forfra og bakfra. Jeg har valgt å lage to monstre, men man kan også bruke tegning/bilde av hund, katt, eller andre dyr og figurer.
  • Så lager man bilder av ord. Hvis barnet strever med å skille mellom den fremre lyden /t/ og den bakre lyden /k/, så kan man lage bilder av ord som starter med /t/-lyd og ord som starter med /k/-lyd. Så øver vi med et bilde om gangen, øver på å si ordet, og høre/kjenne om lyden lages bak eller foran i munnen. Det er nyttig å bruke et speil til aktiviteten.
  • Siden jeg har laget et kakemonster, så laget jeg bildene som runde kaker som monsteret skal få.
  • Barnet plasserer så bildene som trekkes. Enten på monsteret vi ser forfra hvis det er en «foran-lyd». Eller bildet legges på monsteret vi ser bakfra hvis det er en «bak-lyd».
  • Jeg bruker symbolkort øverst på bildet av monsteret. Symbolkort, eller praxislyder, er bilder som visualiserer lyden, f.eks. er /b/-lyden visualisert med et spøkelse som sier /b/. For eldre barn kan kan man i stedet sette på bokstavene B og G øverst på monsterbildene.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉