Minimale par er ord som er nesten like, men hvor en lyd er forskjellig, og dermed skiller betydningen av ordene. Et eksempel er ordene «topp» og «kopp». Her er det bare den første lyden som er forskjellig i ordene, men det gjør også at betydningen av ordet endres. Mange barn som strever med uttale av språklyder i ord, har behov for lyttetrening, og øvelse i å oppfatte forskjell mellom språklydene i ord. Å jobbe med minimale par kan hjelpe barnet å oppfatte forskjellen mellom språklydene, og å forstå at det er nødvendig å ha med riktig språklyd, hvis ikke så endres ordets betydning.

Det er ulike måter man kan bruke minimale par på. Her skal jeg tipse om en aktivitet jeg bruker til lyttetrening. Jeg har tavler med bilder av minimale ordpar, f.eks. «Tone» og «kone». Her skal barnet bli bevisst på at ordet «Tone» starter med /t/, og ordet «kone» starter med /k/. Jeg bruker bilder av bokstavene T og K. Så veksler jeg på å si ordene, og barnet må lytte og legge en rett bokstav på ordet de hører. Andre eksempler på minimale par er:

 • tappe-kappe
 • tall-kald
 • tube-kube
 • topp-kopp
 • dale-gale
 • dott-godt
 • data-gata
 • dal-gal

I tillegg til å bruke bokstaver kan jeg også bruke andre brikker som barnet skal plassere på bildene, for eksempel fargebrikker eller fargestjerner. Og ofte lager jeg bilder etter barnets interesse, enten det er enhjørninger, hjerter, dinosaurer, monstre eller sjørøvere 😉 Da kan det bli ekstra motiverende.

For eksempel kan jeg si:

 • «Sett en stjerne på /god/»
 • «Sett et monster på /kopp/»
 • «Sett en dinosaur på /dale/»
 • «Sett en enhjørning på /kappe/»
 • «Sett et hjerte på /kone/»
 • «Sett en sjørøver på /dal/»

Når barnet begynner å mestre å høre forskjell på språklydene, og plassere brikkene på riktig lyd han/hun hører, så kan vi bytte på å si ordene, slik at barnet også får øve på å uttale ordene med riktig første lyd.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉