Jeg har laget symbolkort for å øve på uttale av språklyder, og disse bruker jeg mye for tiden. Symbolkortene er inspirert av praxisalfabetet, som jeg har brukt i mange år, med barn som har trent på å lytte og produsere språklyder. Praxisalfabetet er laget for dyspraktiske barn som strever med viljemessig produksjon og artikulasjon av språklyder. Målet med øvelsene er at barnet skal øve inn artikulatoriske bevegelser som er nødvendige for tale. Når barnet har fått identifisert artikulasjonsbevegelsene, går man videre med mengdetrening for at barnet skal automatisere språklyden. Materialet visualiserer språklydene, og hvert fonem/språklyd representeres med et bilde, og dermed blir artikulasjon av språklyden visualisert for barnet. F.eks. blir /s/-lyden visualisert med en slange som sier /sss/, /b/-lyden visualiseres med et spøkelse, og /k/-lyden visualiseres av en pistol. For å forstå hvordan symbolkortene for praxisalfabetet er bygget opp, må vi se bort fra det tradisjonelle bokstavalfabetet vi er kjent med, hvor en bokstav representerer første lyden i ordet. F.eks. begynner ordet /ape/ på A, men i praxisalfabetet vises i stedet en krokodille som gaper og sier /aaa/. Språklydene på bildene viser her lyden som tingen på bildet lager. For en del barn er det god støtte å visualisere språklyden på denne måten. Jeg bruker det f.eks. nå med barn som strever med å skille språklydene /t/ og /k/, /d/ og /g/, og med barn som strever med å skille mellom de stemte lydene /b/ og /p/.

Symbolkortene jeg har laget skal brukes på samme måte som med praxisalfabetet, og det er mange måter å bruke slik symbolkort på. Slik bruker jeg dem:

  • Først presenterer jeg ett og ett bilde for barnet, og hvis barnet vil forsøke å gjenta lydene er det fint, men i første omgang er ikke det noe jeg krever av barnet. Her skal barnet lytte og bli kjent med bildene og hvilke språklyder de symboliserer.

  • Når barnet er kjent med bildene, kan det være fint å se om barnet kan oppfatte de ulike språklydene. Hvis et barn f.eks. bytter ut /k/-lyd med /t/-lyd, så kan man finne frem symbolene for /k/ som er en pistol, og symbol for /t/ som er en tromme. Så legger man dem på bordet foran barnet, og ber barnet peke på det symbolet den voksne sier. Eller for å gjøre det litt morsommere kan barnet velge en gjenstand, figur eller dyrefigur som barnet skal sette på det symbolkortet som symboliserer lyden den voksne sier: f.eks. «Sett kua på /k/». «Sett høna på /t/.
  • Jeg bruker også et flyttebrett hvor jeg plasserer to språklyder som barnet skal øve på å lytte og produsere, f.eks. lydene /k/ og /t/. To bilder plasserer nede ved «start», og to bilder plasseres oppe ved «mål». Først får barnet øve på å lytte og skille mellom språklydene ved at jeg ber barnet flytte ett og ett bilde oppover mot mål. Jeg sier «Flytt /k/», «Flytt /t/»… og barnet flytter den språklyden det hører helt til en av lydene kommer i mål. Når barnet mestrer å lytte og oppfatte riktig språklyd bytter vi, slik at barnet skal si hvilken lyd/bilde jeg som voksen skal flytte. Da bevisstgjøres barnet på at det er viktig å si riktig språklyd.

Flyttebrettet er fint å bruke med barn med fonologiske vansker, som strever med å oppfatte og skille mellom ulike språklyder. F.eks. hvis barnet erstatter /k/-lyd med /t/-lyd, om barnet erstatter /g/-lyd med /d/-lyd, eller om barnet strever med å skille mellom stemte/ustemte lyder som f.eks. /p/-lyd og /b/-lyd, eller /f/-lyd og /v/-lyd.

Jeg har også laget bilvei hvor jeg fester symbolkortene på taket av bilene, og så skal barnet flytte den bilen som har den riktige språklyden bortover veien, og så er det spennende å se hvilken bil som kommer først i mål. Jeg sier f.eks. «Flytt /k/», og barnet flytter bilen med /t/-lyd (tromme) på taket. Denne aktiviteten brukes slik som flyttebrettet, men med en litt morsommere vri når vi bruker biler. Gøy å variere litt 🙂

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉