Når jeg jobber med barn som strever med språklyder bruker jeg veldig ofte symbolkort for å visualisere språklydene. Symbolkortene gir en visuell støtte for barnet, og kan gjøre det lettere å lære og huske språklydene. Når vi sier et ord er det borte med en gang vi har sagt det, og for noen barn er det vanskelig å holde lydbildet av ordet lenge nok i arbeidsminne til at det lagres. Når man derimot bruker et bilde/symbol, så får barnet i tillegg et visuelt bilde av språklyden, og det hjelper dem å lære språklydene bedre. Jeg lager i tillegg et navn på lyden, som kan gjøre det lettere å oppfatte og forstå lyden, f.eks. spøkelselyden, gapelyden, dryppelyden, drikkelyden, hakkelyden, syngelyden, rakettlyden, slangelyden osv.

Jeg bruker symbolene til å øve inn en og en lyd. Jeg lager også en bok med alle språklydene og symbolkortene . I tillegg lager jeg en kortstokk med to og to like symbolkort som man kan spille memoryspill med, eller «Hopp i havet». Min erfaring er at barna forstår symbolene veldig fort, og liker å øve med dem. Så er det bare opp til oss voksne å være kreative og finne varierte morsomme måter å bruke dem på. Symbolkortene bruker jeg både til lyttetrening (for å øve på å oppfatte forskjell på språklydene), og til øving på å uttale språklydene. Her er noen forslag:

  • Lag to eksemplarer av hvert symbolkort, og spill «Hopp i havet». F.eks. spør man da «Har du spøkelselyden /b/?» eller «Har du drikkelyden /g/?»
  • Lage en bok med symbolkortene, og la barnet «lese» lydene på hver side i boka
  • Legg symbolkortene på bordet med bildesiden ned, og spill memory hvor dere trekker to kort om gangen og skal prøve å finne to like symbolkort.
  • Legg symbolkortene med bildesiden ned slik at man ikke ser bildene. Legg små leker, legoklosser, biler, rosiner eller noe annet gøy på kortene. Så velger man en ting/kort hver, snur kortet, og sier språklyden man får.
  • Ha lyttelek med bildene. Legg dem f.eks. på bordet med bildesiden opp så man kan se symbolene. La barnet få lekedyr som stiller seg på rekke. Så skal den voksne si hvilken språklyd barnet skal flytte dyret til. Barnet lytter til språklyden den voksne sier, og setter et dyr på symbolkortet for språklyden. F.eks. «Sett løven på /g/». Når barnet får til å plassere dyr på riktig språklyd/symbolkort, så kan dere bytte, slik at barnet skal si hvilket dyr den voksne skal sette på et språklydkort. Dere kan øve på to lyder om gangen, eller flere på en gang, alt etter hva barna har behov for å øve på. Det kan være lurt å starte med få lyder, og så gradvis utvide når barnet mestrer lydene.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉