POPT er en intervensjonsmetode for barn med uttalevansker. Målet med POPT-metoden er å hjelpe barnet å uttale riktige lyder i ord. Dette skjer først ved at barnet skal identifisere lyder som det hører, og deretter ved motorisk produksjon av stavelser med konsonant-vokal (KV) eller vokal-konsonant (VK). Intervensjonen går derfor over flere faser, og når barnet mestrer en fase, går man over til neste fase. Her er en kort beskrivelse av de ulike fasene:

Forøvelse: Her starter man med en forøvelse, hvor målet er å forberede barnet på lytteøvelsene.

Fase 1: Dette er en lyttefase. Her skal barnet identifisere språklyder, og oppfatte at språklydene er ulike.

Fase 2: Dette er en produktiv fase. Her skal barnet øve på korrekt produksjon av lydene i ord ved hjelp av imitasjon. Målet med denne fasen er at barnet øver seg på å si lydene.

Fase 3: Her skal barnet uten hjelp finne frem til hvilke lyder som hører til i et ord, og uttale ordet korrekt.

Lyttefasen er en viktig del av POPT-treningen. Hvis barnet ikke klarer å høre og oppfatte skillet mellom språklydene, så blir det også vanskelig å klare å uttale språklydene riktig i ord. Jeg må stadig variere aktivitetene jeg bruker i POPT-treningen, slik at barna skal synes det er motiverende. Denne gangen har jeg laget et butikkspill som jeg bruker i lyttefasen av POPT.

Slik øver vi med butikkspillet:

 • Jeg lager hus med ulike farger, og på taket av hvert hus er det et bilde som symboliserer en språklyd. For eksempel har huset med /a/ en krokodille på taket, fordi krokodillen sier lyden /aaa/. Huset med /b/ har et spøkelse på taket, og spøkelset symboliserer /b/-lyden, siden spøkelset sier /b/. Huset med /m/ har en jente som spiser, som symboliserer /mmm/. Huset med /g/ har en jente som drikker, og det symboliserer drikkelyden /g/. Hensikten med symbolene er å visualisere språklydene, og en del barn har behov for denne visuelle støtten, i tillegg til det auditive.

 • Husene jeg har laget skal liksom være butikker som barna kan handle varer fra (handle bilder fra). Butikkhusene har jeg laget med tre kolonner bortover, og disse later vi som er «butikkhyllene» i butikken. Så lager jeg bilder av ulike matvarer, dyr, leker, figurer, frukt, is, kaker og godteri, alt som kan være gøy å leke at vi kjøper i butikken. Disse bildene skal vi plassere i «butikkhyllene» i butikkhusene.

 • Jeg lager også handlevogner på pc, og disse klipper jeg ut og laminerer. Man kan velge å sette tack-it eller borrelås på handlevognene for å sette bildene fast på, eller bare legge bildene på handlevognen, som jo ligger på bordet når vi øver med butikkspillet.
 • Jeg velger ut hvilke hus vi trenger for å øve på å lytte ut de ulike språklydene. Hvis barnet for eksempel erstatter den stemte /v/-lyden med den ustemte /f/-lyden, så finner jeg frem hus med sint katt som symboliserer freselyden /f/, og hus med støvsuger som symboliserer /v/-lyden.

 • Så velger barnet og jeg sammen noen bilder vi vil ha i butikkhyllene i butikkhusene. Det spiller ingen rolle hvilke bilder man velger, siden disse bildene egentlig bare er en «belønning» barnet får for å lytte til lydene. Det viktigste er at det er bilder barnet er motivert for å få fra butikken.

 • Når vi har funnet frem bilder vi vil ha i butikken, så legger vi bildene foran barnet. Først skal vi plassere bildene i butikkhylla. Barnet velger et bilde, og jeg sier en av språklydene til husene. Jeg kan si: sett den i butikken med /fff/». Barnet må da lytte til språklydene jeg sier, og plassere bildet/varen i en av butikkhyllene på huset med katten som er /f/-lyden. Så kan jeg si «Sett en i butikken med /vvv/». Barnet setter da en ny vare (nytt bilde) i butikkhylla på huset med /v/-lyd.

 • Når alle varene/bildene er på plass i butikkhusene, så skal barnet få starte med å kjøpe varene. Barnet får da en handlevogn. Så starter jeg med å si lyder, stavelser og ord med språklydene vi jobber med. Barnet skal lytte og oppfatte riktig lyd. Jeg kan da si: Nå skal jeg si en av disse lydene: /f/ eller /v/, og så kan du ta en ting fra det huset som har den lyden på taket… /fff/». Barnet hører lyden /f/, og tar et bilde fra huset med /f/, og plasserer det i handlevognen sin. Så sier jeg en ny lyd, og barnet får ta en ny ting/bilde fra huset som har den riktige lyden.

I POPT er det syv ulike lyttefaser. Jeg starter med fase 1.1. som er å lytte til enkeltlyden. Så er det fase 1.2. som er enkle stavelser. Så skal barnet lytte til korte nonord uten konsonantforbindelser i fase 1.3, og til korte nonord med konsonantforbindelser i fase 1.4. I fase 1.5 skal barnet lytte til lange nonord uten konsonantforbindelser, og i fase 1.6. skal vi øve på å lytte til lange nonord med konsonantforbindelser. I den siste lyttefasen, fase 1.7. skal barnet øve på å lytte etter riktig lyd i ekte ord. Jeg lager lister med de ulike språklydene det kan være behov for å øve på. Så jobber vi oss gjennom de ulike lyttefasene.

Jeg har nylig brukt butikkspillet med barn som øver på å oppfatte forskjellen mellom lydene /t/ og /k/, og lydene /d/ og /g/. Da har vi et butikkhus med bilde av en fugl som hakker i et tre, og dette symboliserer hakkelyden /k/, og et butikkhus med bilde av en tromme som symboliserer trommelyden /t/, et butikkhus med bilde av dryppelyden /d/ og drikkelyden /g/. Barnet lytter seg gjennom de ulike fasene, ved å lytte og sette på bilder i de ulike butikkhusene.

Andre språklyder man kan bruke dem til er for eksempel:

 • de frikative lydene /h/, /s/ og /f/
 • stemte/ustemte lyder som /b/ og /p/
 • h-isering: øve på å oppfatte forskjellen på lydene /h/ og /s/
 • oppfatte lydene /kj/ og /sj/
 • oppfatte lydene /n/ og /ng/
 • oppfatte lydene /m/ og /n/
 • stoppelyder /t/ og /s/
 • skille mellom lydene /l/, /j/ og /r/
 • oppfatte forskjell på vokallydene

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂