Jeg har laget hus-spill for å øve på første lyd i ord. Hvert hus har en bokstav på taket. Barna trekker bilde, sier ordet, og forsøker å høre hvilken lyd ordet starter på. Hvis barnet trekker ordet «ape», så skal det plasseres på ett av vinduene i huset med bokstaven A på taket.

Å øve på første lyd i ord er nyttig for barn i førskolealder, og også for barn i starten av skolealder. Det er en fin øvelse for barn som strever med uttale av språklyder, og for barn som trenger å øve på å lytte ut første lyd i ord (fonologisk bevissthet).

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉