Bruk av jobbelister i språktreningen

Bruk av jobbelister/jobbetavler, med bilder som viser hva vi skal jobbe med, er noe jeg har brukt i mange år. Når jeg har med barn på språkgrupper, så er det svært nyttig med en oversikt over hva vi skal jobbe med. Det skaper forutsigbarhet, og hjelper barna å...