Når man skal jobbe med språklyder er det ofte nødvendig å først starte med enkeltlyden, og deretter øve på korte stavelser med konsonant + vokal (KV). Jeg har laget tavler som er formet som en bilvei, og som kan brukes for å øve på dette. Jeg brukte nylig disse med et barn jeg jobber med. Barnet erstatter mange av språklydene med /t/-lyd. Vi startet med lytteøvelser for å øve på å oppfatte forskjellen på språklydene /t/ og /f/. Når barnet begynte å mestre lytteøvelser, så gikk vi over til å øve på å si enkeltlyden. Men selv om barnet etter hvert klarte å si enkeltlyden /f/, så klarte h*n ikke å si ord som startet med /f/-lyd. Da sa h*n alltid /f-tis/ til «fis», eller /f-tot/ til «fot». For å få til å si ordet riktig med /f/-lyd i starten, så måtte vi først øve på å si /f/-lyden med en konsonant etter, for eksempel /fa/, /fe/, /fi/, /fo/, /fu/, /fy/, /fæ/, /fø/, /få/.

Vi brukte øvelsen med bilvei, for da kunne barnet dra lyden ut før vokallyden, og det ble da lettere å få med første lyden riktig. Jeg ville ha med både bokstavene og symbolbilder som skulle visualisere språklydene. For en del barn er det en god støtte med slik visualisering av språklydene.

Disse øvelsene hjalp barnet å få til å si stavelsen med /f/-lyden riktig, og h*n mestret like etterpå å si enkle ord som startet på /f/, som «fe», «fot», «få», «fange», «fugl».

Her kommer forslag til hvordan øvelsene med veiene kan brukes:

  • Start med å peke på for eksempel /f/ på venstre siden. Så sies /f/ mens lyden dras ut helt til du kommer til vokalene: /ffff-a/, /ffff-e/.
  • Bruk en lekebil som «kjører» fra bokstaven /f/ til vokalen mens dere sier lydene.
  • Bruk en Peppa-figur eller andre figurer som er motiverende for barnet- La figurene gå bortover veien mens dere sier lydene.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉