Mange barn har nytte av at det de hører blir visualisert. Små barn lærer ofte raskere når de får bruke flere sanser. For barn med språklige eller kognitive vansker kan det være vanskelig å huske det de hører hvis de ikke samtidig får se det de hører ved hjelp av bilder eller konkreter. En del barn med språkvansker strever med svakt korttidsminne. Det betyr at det som de hører, enten det er sanger, regler, fortellinger, noe som blir fortalt, beskjeder, eller ord og setninger de hører, ikke fester seg i hukommelsen. Når de hører ord klarer de ikke å holde ordene lenge nok i korttidsminnet til at de blir lagret i langtidsminne. Det er fordi ordene blir borte med en gang vi har sagt dem. Men hvis vi bruker bilder eller konkreter til, så er det lettere å lagre og huske ordene de hører.

Jeg bruker ofte bilder, symboler eller konkreter når jeg leser, synger eller øver på rim og regler. Det gjør det lettere og lære og huske. Mange minoritetsspråklige barn har nytte av å få ordene de skal lære visualisert, så er det lettere å forstå ordene de lærer.

Det er nemlig forskjell på å lære å si et ord, og å ha et begrep om hva ordet betyr. Et barn kan høre ordet eng, som i regla under her. Men barnet har ikke et godt begrep for ordet eng før det forstår hva som assosieres med ordet «eng» (at en eng har gress og blomster, er grønn, kan være stor, myk, stikkete, kan være dyr eller insekter der, man kan gå på den, ligge i den osv… det vil si alle assosiasjoner man har til ordet «eng» som gjør at man har en forståelse av hva ordet betyr.

I en regle kan det være en del ord barn ikke forstår. I denne regla har vi for eksempel:

grønn eng,

gammel dobbeltseng,

soldat, briller,

høy og brei,

en ku som mesker seg,

en ku som er tam,

lite lubbent lam,

brev, konvoluttens lim

I tillegg er det mane grunnleggende begreper man kan snakke om når man øver på regler: størrelser, farge, preposisjoner, antall, lengde, høyde.

Når ordene er visualisert er det lettere å snakke om dem og forstå 🙂

 

Det er ofte jeg jobber med barn som strever med å følge med når vi leser bok. Men hvis jeg lager symboler under teksten, så klarer de ofte å følge med, og kan til og med være med å fortelle selv.

Loppemarked kan være et skattkammer!! Her er jeg stadig på jakt etter konkreter som kan brukes når jeg forteller fra en bok.

IMG_0652[1]

Her fant jeg masse konkreter på loppemarked som jeg skulle ha til boka om «Lisen får ikke sove». Fant til og med sprellemannen jeg trengte!! Den hadde jeg vært på utkikk etter lenge. Barn syns det er veldig gøy når det brukes konkrete ting, og særlig gøy er det å kunne leke fortellingen selv!!

 

Til boka «God natt, Albert Åberg» fant jeg også ting på loppemarkedet. Kanskje har du ting hjemme som kan brukes også? Jeg hadde tannbørste, glass, mugge, klut og bamse hjemme, så var i grunnen bare på jakt etter en passende potte, og plutselig lå den og ropte på meg blant en haug av andre leker på Østre halsen loppemarked (må ofte gå på de større loppemarkedene for å finne det man trenger).

Pappa`n til Albert tegnet jeg selv og laminerte.

Albert Åberg – dokka kjøpte jeg på nettet, og det samme gjelder den lille lommelykta.

Åååååå…… så er det jo så spennende når tingene ligger i posen og skal lirkes opp 🙂

 

Flere regler med bildestøtte:

«Reven er en hønsetyv»: her får barna visualisert tallene forlengs og baklengs. Man kan også snakke om ordene hønsetyv, stjele, hønseben.

IMG_0662[1]

 

«Fem små apekatter satt oppi et tre, de ertet krokodillen, du kan ikke ta oss her. Da kom krokodillen så diger og så svær… og schmakk…så var det bare fire»

«Fire små apekatter…»

Fem små apekatter satt oppi et tre

 

«Hvem banker? sa Per Anker»

Jeg jobbet en gang med ei jente som hadde språkvansker, men jammen klarte hun å lære seg denne regla utenat ved hjelp av visuell støtte. Foreldrene stusset over at hun plutselig gikk og sa denne regla hjemme 🙂 Og ved at vi hadde snakket om bildene av folkene med de rare navnene forsto hun forhåpentligvis litt mer av regla hun drev og sa.

"Hvem banker?" sa Per Anker

 

«Fem små apekatter hoppet i senga, en datt ned og slo seg på kne. Mamma ringte doktor`n og doktor`n sa: ikke mer hopping i senga i dag»

«Fire små apekatter…»

Fem små apekatter hoppet i senga

 

«En gul knapp, virre virre vapp, du slapp».

En gul knapp

 

«O, jul, med din glede…» …så noen julesanger…