IMG_0310   IMG_0346

Jeg er litt opptatt av munn- og tungeøvelser, fordi jeg ser at å øve på dette kan ha god effekt på uttaleferdigheter hos barn. Munnøvelser er nødvendig for en del barn som strever med uttale, og jeg bruker ofte munn- og tungeøvelser med barn som har utydelig uttale. For å kunne uttale lydene riktig må tunga være sterk og fleksibel. Barn som for eksempel bytter ut R-lyd med J-lyd har behov for å øve på at tunga blir sterk nok til å flytte seg opp mot fortennene, og ikke ned slik man gjør når J-lyd uttales.

Munn- og tungeøvelser kan være nyttig for mange barn, og siden man ikke på forhånd vet hvem som kommer til å streve med uttale, så kan både foreldre og barnehage starte med å gjøre munnøvelser tidlig, gjerne allerede i 2-årsalderen, forutsatt at barna synes det er gøy, og er motiverte for det.

Nå kan det være ulike årsaker til at barn strever med uttale av ord og lyder. Ofte kan årsaker ligge i fonologiske vansker, altså vansker med å skille eller bruke lydene riktig Da er det ikke nødvendigvis munnmotorikk-øvelser barnet har behov for, men heller det å jobbe med hvordan lyder kan endre mening, for eksempel ved å bruke minimale par. Jeg har tidligere skrevet om årsaker til uttalevansker HER, og bruk av minimale par HER.

 

Jeg jobber for tiden med noen barn der munnmotoriske utfordringer gjør at de strever med å uttale ord korrekt. Derfor har jeg laget noen spill jeg har kalt «Larvespillet», der vi øver munnmotorikk på en morsom måte. Her ser du eksempler på larvespill:

IMG_0305

IMG_0308

IMG_0307

IMG_0346

 

Slik spiller man «Larvespillet»:

  • Hver spiller velger en brikke som plasseres på start (hodet til larven).
  • Man kaster terning etter tur, og flytter det antallet terningen viser.
  • Det fargefeltet du kommer på viser hvilken munnøvelse vi skal gjøre. For eksempel hvis du kommer på et rødt felt på larven, så skal man finne den lille røde sirkelen lenger ned på spillet og se hvilken øvelse som står der.
  • Når flere er med å spille har vi gjort det sånn at alle er med å gjøre øvelsene samtidig, så blir det ikke så mye fokus på at den enkelte skal prestere og kanskje ikke klare det like godt som alle andre.
  • Spillet kan spilles alene med enkeltbarn, men er også veldig fint å bruke i grupper med flere barn.

 

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂