Jeg har laget symbolkort for å visualisere språklydene vi øver på. Symbolkortene bruker jeg mye i logopedjobben, både med førskolebarn og med skoleelever som trenger å jobbe med ulike språklyder. Symbolkortene er inspirert av praxisalfabetet, og gir barnet visuell støtte som kan støtte innlæringen av språklydene. På kortene er det bilder av ulike dyr eller gjenstander som lager en lyd. F.eks. :

– en krokodille sier /a/-lyd, og symboliserer språklyden /a/.

– et spøkelse sier /b/-lyd, og symboliserer språklyden /b/.

– en ape sier /o/-lyd, og symboliserer språklyden /o/.

– en tromme sier /t/-lyden, og symboliserer språklyden /t/.

– en dame som drikker lager /g/-lyden, og symboliserer /g/-lyden.

– en slange sier /s/-lyd, og symboliserer /s/-lyden.

Det er ulike måter å bruke dem på. Jeg har laget symbolkort og hus til hver språklyd, og barna får øve på å lytte ut riktig lyd, produsere riktig lyd, og plassere språklyden i riktig hus. Ved å sortere språklydene i husene får barna flere repetisjoner. Og for en del barn er det en god støtte å visualisere språklydene. For i motsetning til et ord vi sier som er borte med en gang vi har sagt det, så er bildet der hele tiden som en støtte, og det kan gjøre det lettere for barnet å lagre den lærte språklyden i sitt fonologiske minne.

  • En del barn strever med å skille mellom fremre og bakre lyder som /k/-lyd og /t/-lyd, og /g/-lyd og /d/-lyd. Da kan man bruke symbolkortene for å øve på å lytte og oppfatte skillet mellom lydene, og etter hvert får barnet øve på å si riktig lyd.
  • Man kan bruke dem til å øve på å skille mellom stemte og ustemte lyder. Barnet kan f.eks. øve på å lytte og produsere /p/-lyd og /b/-lyd med bruk av symbolkortene. Den voksne kan si: «Sett /b/ i huset. Så ser man om barnet klarer å lytte og oppfatte at det er forskjell på språklydene /b/ og /p/.

  • Vi bruker også symbolkortene for å øve på de frikative lydene /s/, /f/ og /v/, hvor /s/-lyden visualiseres med en slange som sier /s/, /v/-lyden symboliseres av en støvsuger som lager /vvvv/-lyd, og /f/-lyden symboliseres med en rakett som sier /fff/. Symbolkortene kan også brukes for å bevisstgjøre barna på den stemte lyden /v/ og den ustemte lyden /f/.

Symbolkortene bruker jeg også for å øve på vokaler. Jeg jobber med barn nå hvor vi øver på vokaler, og da er symbolkortene nyttige for å huske språklyden. Vi øver inn lydene til de sitter godt, før vi går videre til neste lyd, og så utvider vi lydrepertoaret etter hvert som barnet mestrer de ulike språklydene vi har øvd på.

Symbolkortene er en godt støtte for å tilegne seg språklydene, og for noen barn er det nødvendig å øve inn hver språklyd, og artikulasjonsstilling for hver lyd, før lydene settes sammen til ord. Jeg jobber med et barn som strever med å si ordet «bil», og da øver vi inn enkeltlydene /b/ (visualisert med spøkelse), /i/ (visualisert med en mus) og /l/ (visualisert med noen som synger). Barnet klarer da å si enkeltlydene, og vi trekker dem deretter sammen til ordet /b-i-l/.

Vi trekker lydene sammen for å øve på å si ordet /bil/, og symbolkortene hjelper barnet å artikulere alle lydene i ordet, og barnet minnes på at alle språklydene må være med.

Jeg har også laget bilvei som brukes som et flyttebrett, hvor vi øver på å lytte og produsere språklydene. Først får barnet lytte til hvilken språklyd som skal flyttes, og jeg sier f.eks. /g/, og barnet flytter /g/ en plass fremover på veien. Når barnet mestrer å lytte, oppfatte og flytte riktig språklyd, så bytter vi, slik at barnet sier hvilken lyd/bilde jeg skal flytte.

Jeg lager også en bok til barnet, hvor vi setter inn en og en språklyd som vi øver på. Etter hvert som barnet har lært seg språklydene i boka, og de er automatisert, så setter jeg nye bilder i boka. Og til slutt kan barnet uttale alle enkeltlydene med støtte av symbolkortene.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉