Jeg har tidligere lagt ut tips om å bruke stigespill som en morsom aktivitet hvis man skal øve på uttale av ord, eller ord knyttet til ulike tema. Nå har jeg laget et påskespill der man kan øve på ord som vi forbinder med påske.

Slik spiller vi:

  • Hver spiller velger en spillebrikke.
  • Så kaster vi terning etter tur, og flytter brikken bortover brettet den antallet terningen viser.
  • Mens du flytter brikken bortover sier du ordene du kommer på. Eller du kan flytte brikken og si ordet/bilder du lander på.
  • På brettet er det noen slanger, og noen stiger. Hvis man lander på hodet til slangen, så sklir man ned til feltet som er ved haletippen til slangen. Hvis man derimot kommer på en stige, så klatrer man opp til toppen av stigen.
  • Den som kommer først i mål har vunnet.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉