Her kommer et tips til en aktivitet for å øve på å rime. Fonologisk bevissthet handler om at barn skal bli bevisste på språkets form og lydstrukturen i språket. Det er viktig å være oppmerksom på barns ferdigheter i fonologisk bevissthet i førskolealder, siden det kan ha betydning for den første lese- og skriveopplæringen på skolen. Aktiviteter som kan stimulere fonologisk bevissthet kan være:

  • å lese bøker med rim og regler
  • identifisere lyder i ord, for eksempel at ordet sol starter på /s/.
  • identifisere stavelser i ord
  • trekke lyder sammen til ord: s – o – l
  • leke med lyder, lage rim og tullerim

Her kommer tips til et is-spill der barna skal finne rimpar, det vil si to ord som rimer med hverandre. Barna skal trekke små bilder, og plassere bildene på den isen som har et matchende rimord. Hvis barnet trekker et bilde med ordet «stol», så må han/hun finne isen som har et bilde som rimer på «stol», og så plassere bildet i det tomme feltet på isen, slik at rimparet sol-stol er på samme is.

Isene har jeg laget på pc, og når de lamineres blir de fine og stive, og tåler å bli brukt om igjen og om igjen 😉 På baksiden av bildene har jeg limt baksidekort med bilder av is, slik at bildene kan ligge med bildesiden ned, og uten at barna ser hva som er på bildene de trekker. For noen barn kan det være nyttig at de ser bildene de trekker, og da kan man velge å la bildene ligge med bildesiden opp. Mens andre barn syns det er gøy å trekke de små iskortene uten at man ser hvilket bilde man trekker, og det kan gjøre det mer spennende.

For noen barn kan det være nødvendig å starte med 1-2 rimpar om gangen, og når de mestrer det kan man øke til 3, så til 4, så til 5 osv… Mens andre barn kan fra starten av ha nytte og glede av å ha mange rimpar/is samtidig, da blir det mer utfordrende. Dette kan tilpasses til barnets nivå, og om man bruker aktiviteten med enkeltbarn eller i en større eller mindre gruppe med barn.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉