Jeg har tidligere tipset om en morsom aktivitet jeg ofte bruker med barn som har fonologiske vansker, nemlig is-spill hvor vi øver på minimale par. Jeg har tidligere laget is-spill for å øve på minimale par med lydene k/t og g/d. Nå har jeg laget et lignende is-spill, men denne gangen har jeg laget større iskuler, slik at også bildene blir større. Is-tavlen er laget i to A-4 ark som settes sammen. Eksempler på minimale par vi bruker er topp-kopp, tappe-kappe, Tom-kom, Tone-kone, tube-kube, Tim-Kim, tall-kald.

Slik gjør vi det:

  • Barnet får tavlen med kjeksen til en kuleis.
  • Den voksne presenterer to iskuler med ord/bilder av minimale par, for eksempel «topp» og «kopp». Den voksne spør om barnet vil ha «topp» eller «kopp», og barnet får den iskulen med orden han/hun sier. Hvis barnet sier «topp», men mener «kopp», så blir det en fin bevisstgjøring for barnet å få med riktig første lyd i ordet, hvis ikke blir meningen i ordet feil.
  • Barnet får flere iskuler etter hvert som han/hun sier ordene riktig. Og til slutt blir det en høy, fargerik is.

Når iskulene og bildene er større, kan de også lettere brukes i en gruppe med andre barn, og man kan også legge dem inn som en morsom aktivitet som kan brukes i samlingsstund. Det hender jeg veileder barnehagen på hvordan de kan legge inn dette som en morsom bevisstgjøringsaktivitet som flere barn kan ha nytte av, og som kommer som en fin ekstra trening for barnet med fonologiske vansker, i tillegg til logopedtreningen med meg.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉