Å bruke symbolkort for å visualisere språklyder er nyttig for mange barn. Det gir dem visuell støtte til språklyden, slik at det blir lettere å huske og lære seg språklydene. Mange barn trenger slik visuell støtte. Jeg bruker ofte slike symbolkort, og varierer med hvordan jeg bruker dem. Noen ganger bruker jeg dem til lyttetrening, og noen ganger for å øve på å si språklydene. Nå har jeg laget lottospill med bilder som visualiserer språklydene. Jeg bruker dem til de yngste barna, eller barn som trenger ekstra visuell støtte for å lære seg språklydene. Jeg kan også bruke lottospillene til å teste ut hvilke enkeltlyder barnet klarer å imitere. Hvert bilde symboliserer en språklyd, f.eks:

  • Krokodillen lager en gapelyd og symboliserer språklyden /a/.
  • Spøkelse lager en spøkelselyd og symboliserer /b/.
  • Rakett symboliserer rakettelyden /f/.
  • Støvsuger symboliserer støvsugerlyden /v/.
  • Å drikke symboliserer drikkelyden /g/
  • Barn som synger symboliserer språklyden /l/

Slik spiller man:

  • Man velger ut hvilke lottospill man trenger ut ifra hvilke uttaleprosesser og språklyder barnet trenger å øve på. Hvis barnet strever med stopping, det vil si at de lange frikative lydene /s/ og /f/ lages korte og erstattes med den korte stoppelyden /t/, så velger jeg lottospill med lydene /s/, /f/, /v/ og /t/. Hvis barnet fronter de bakre lydene, det vil si at de bakre lydene /k/ og /g/ i stedet lages foran i munnen, slik at /k/ erstattes med /t/ og /g/ erstattes med /d/, så velger jeg et lottobrett med lydene /k/, /t/, /g/, /d/. Hvis barnet trenger å skille på den stemte lyden /b/ og den ustemte lyden /p/, så velger jeg spillebrett med disse lydene.
  • Ett eller flere lottospill legges på bordet og man velger de kortene man trenger.
  • Man kan trekke bilder og benevne lyden som bilde symboliserer. Eller den voksne kan vise to kort om gangen og spørre hvilket lydkort barnet vil ha. F.eks. «Vil du ha /k/ eller /t/?».
  • Bildet legges på lottobrettet, og man trekker neste kort, til alle bildene er lagt på spillebrettet.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉