Minimale par er nyttig for barn med fonologiske vansker, som trenger å bli bevisste på lydforskjeller i ord. Jeg bruker minimale par mye, og forsøker stadig å finne nye, motiverende og morsomme øvelser. Denne gangen har jeg laget hus-spill med minimale par. Barn liker ofte å sortere i slike hus, enten det er for å øve på ordforråd, farger, første lyd i ord, eller uttale av språklydene.

I hus-spillet med minimale par har jeg laget fire hus i fargene rød, oransje, grønn og blå. Hvert hus har fått en bokstav på taket. Jeg har laget hus for språklydene /k/, /t/, /g/, /d/. Mange barn erstatter f.eks. /k/-lyd med /t/-lyd, slik at «kopp» uttales /topp/, eller de kan erstatte /g/-lyden med /d/-lyd, slik at «god» uttales /do/. Minimale par gir barnet fin bevissthetstrening på at det er viktig å ha med riktig første lyd i ordet, hvis ikke endres meningen i ordet.

Her er eksempler på minimale par som kan plasseres i husene etter riktig språklyd:

 • tull-gull
 • tape-gape
 • tå-gå
 • titte-Gitte
 • do-god
 • dale-gale
 • data-gata
 • dott-godt
 • duer-kuer
 • dum-kum
 • datt-katt
 • dammer-kammer
 • tam-kam
 • Tone-kone
 • torn-korn
 • topp-kopp

De minimale parene kan brukes på ulike måter:

 • Lytteøvelse: den voksne kan si hvilket ord barnet skal plassere i huset. Barnet må lytte til første lyden i ordet, og høre om ordet starter på f.eks. /k/-lyd eller /t/-lyd.
 • Man legger kortene med bildesiden opp. To og to kort (ett minimalt ordpar) legges sammen, f.eks. Tone-kone, eller topp-kopp. Barnet skal så si ordene på bildene, og finne ut hvilken bokstav ordene starter på.
 • Man kan bruke to eller flere hus samtidig.
 • Man kan snu bildene og trekke ett og ett kort. Barnet sier ordet og forsøker å lytte til hvilken lyd som er først i ordet, og om lyden lages foran eller bak i munnen.
 • Kortene kan brukes uten husene, og man kan da bruke to eksemplarer av hvert kort, og spille memory der det er om og gjøre å finne to og to like.
 • Kortene kan brukes til spillet «Hopp i havet», hvor man spør om bilder man trenger for å få to like bilder/ett par. Dette er fin trening, for da er det viktig å ha med riktig første lyd.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉