Jeg er utdannet førskolelærer, og har etter dette tatt videreutdanning i spesialpedagogikk. Har nå jobbet i 15 år med barn med spesielle behov, og har et særlig stort engasjement for språk og kommunikasjon. Bloggen min ønsker jeg å bruke som en idèbank, både for meg selv, og for andre som ønsker tips om språkutvikling og aktiviteter som kan fremme språk og kommunikasjon hos barn.