Jeg er veldig glad i butikkspill, og har tidligere laget flere butikkspill for å øve på ord og begreper. Denne gangen har jeg laget et nytt butikkspill for å øve på uttale av ulike språklyder, og til dette spillet har jeg også laget større handlevogner i A4-format med en fargeramme rundt. Butikkspillet er alltid med i logopedveska for tiden, og er et morsomt spill jeg kan bruke med både 3-åringer og en del skolebarn jeg jobber med.

Slik spiller man:

  • Hver spiller har en eller flere handlelister, og man velger også hver sin handlevogn med en farge på. Den voksne velger ut hvilke språklyder det er behov for å øve på. Kortene man skal bruke legges på bordet med bildesiden ned, slik at man ikke kan se bildene. Jeg pleier å lime bildene til en fargebakside før jeg klipper dem til, for da kan man ikke se hva som er på bildene når de ligger på bordet.
  • Så trekker man bilde etter tur. Den som trekker bilde sier hva han/hun fikk på bildet sitt, og så sjekker alle spillerne om de har bildet på sin handleliste. Den som har ordet/bildet på sin handleliste får legge bildet i handlevognen sin.
  • Så fortsetter spillerne å trekke kort, helt til man får fylt handlevognen sin med bilder. Den som har først får full handlevogn har vunnet (hvis man vil ha en vinner, det er jo ikke hver gang man trenger det).

Butikkspillet kan spilles ved å bruke handlelister med ulike språklyder, eller like språklyder. Hvis barnet trenger å øve på en bestemt språklyd, så kan man velge å bruke en eller to handlelister med bilder av ord som starter på den ene lyden, f.eks. /p/-lyd.

Ord med /p/-lyd.

Eller hvis barnet trenge å øve på å skille mellom /p/-lyd og /b/-lyd, så kan man velge en handleliste med bilder av ord som starter med /p/, og en handleliste med bilder av ord som starter på /b/.

Ord med /p/ og /b/.

Man kan velge ord som bare starter på /l/-lyd.

Ord med /l/-lyd.

Eller velge lyder som bare skilles ved at de er stemte eller ustemte, f.eks. /v/-lyd og /f/-lyd.

Nå for tiden har jeg flere barn jeg jobber med som strever med /kj/-lyd og /skj/-lyd. Noen ganger velger jeg handlelister med ord som f.eks. bare starter med /skj/-lyd, mens andre ganger har jeg en handleliste med /kj/ og en handleliste med /skj/.

Jeg bruker også butikkspillet for å øve på ord med /dr/-lyder og ord med retroflekse lyder.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉