Jeg bruker ofte iPad når jeg jobber med språkstimulerende aktiviteter med barn. Det finnes mange bra apper, men dessverre finnes det også en del dårlige,  og det kan være vanskelig å finne frem til de gode pedagogiske appene. Jeg har kommet over noen som jeg liker og har brukt en del. Noen brukes med de yngste barna i barnehage, mens andre brukes med skolestartere, eller barn i de første trinn på skolen. En del er fine til trening av uttale.

1.»FONEMO» – trener uttale av språklydene. Er lagt opp som et memory-spill. Man kan lytte til hvordan ord uttales, og barnet kan også si ordet i en mikrofon, og deretter lytte på uttalen av ordet som tas opp. Alle språklydene er inkludert. Mange barn synes det er gøy å høre sin egen stemme, og det er fin trening i bevisstgjøring av språklydene. fonemo

2.»LYTTE» – laget av Møller kompetansesenter, hovedsakelig for hørselshemmede barn, men er fin å bruke med barn som har ulike språklige utfordringer. Med støtte av bilder, animasjoner og sang kan barn øve på å lytte til og produsere språklydene.lytte app

3.»BOOKCREATOR» – kan brukes som en kontaktbok mellom hjem og barnehage/skole der man skriver om hendelser fra dagen. Veldig enkel i bruk. Man legger inn bilde og tekst under. Fin å bruke for barn som øver på å sette ord på hendelser. En del barn har behov for bildestøtte for å kunne sette ord på det som ikke er her-og-nå. Barnet kan lage sin egen bok, sangbok, bok om temaer, egen pekebok osv.book creator

4.»iBOOKS» – her kan du laste ned og lese bøker

ibooks

5. «MY PLAYHOME» – denne bruker jeg mye, den er veldig fin for begrepstrening. Det er et lekespill med ulike miljøer, og flere kan trykke på skjermen og leke samtidig. Man kan samtale med barna om hva som skjer, og dermed øve opp ordforråd og setninger. Den er veldig populær blant barna jeg har brukt den med.

My-PlayHome

6.»SOUND TOUCH» – fin for å øve på ord og begreper for de yngste. Enkel å bruke. Fin å bruke for fremmedspråklige. 360 lyder av blant annet dyr, fugler, kjøretøy og instrumenter. Barna trykker på et bilde, så kommer det en forstørret utgave med en lyd.

soundtouch

7.»SE OG SI» – interaktiv pekebok 2-6 år. Fin til å øve opp ordforråd.se og si2       se og si

8.»PEKEBOK FOR BARN» – øver opp ordforråd innen kategorier.

img_07481.jpg

9.»TOCA STORE» – her velger man varer og kjøper varer i en butikk med penger.

toca store.jpg

10.»FARGEMONSTERET» – lær fargene på en morsom måte. Fargemonsteret forteller barnet hvilken farge han vil ha på frukten sin. Barnet klikker og drar med fingeren.fargemonsteret

11.»MY OWN PUZZLE» – lag eget puslespill med eget foto, ta bilder av barnet, hendelser eller objekter. Man kan velge mellom 4, 6, 9 eller 12 brikker.my own puzzle

12.»TELLING FOR SMÅROLINGER 123″ – enkel øvelse i å telle.telling for smårollinger

13.»COUNT ANIMALS/TELL DYRENE» – animasjon der det skjer noe gøy etter man har  telt alle dyrene.

count-the-animals-for-ipad

14. «ORDLEK XL» – har brukt denne med barn som er klare til å øve på bokstavlyder og trekke disse sammen til ord. Det er tre ulike nivåer, og man kan velge mellom små eller store bokstaver. Over 100 vanlige norske ord på 2-5 bokstaver. Når man har stavet 10 ord blir man belønnet med hurrarop og medalje.

ordlek xl

15. «KNEKK LESEKODEN» – brukes med barn som viser interesse for bokstaver. Barnet skriver bokstavene i et hus, med fingeren sin. Det kommer tydelig frem om bokstaven er vokal (rød farge), eller konsonant (blå farge). Bokstavlyden leses opp.

img_07431.jpg     img_07441.jpg

16. «LES HD» – begynnende leseopplæring. Hjelper barnet å knekke lesekoden, det vil si trekke bokstavlyder sammen til ord. Finnes i tre nivåer. Presentasjon  av alle ordene med bilder og uttale gjør at denne appen også passer i leseopplæringen for fremmedspråklige.

img_07421.jpg

17. «SE BOKSTAVLYDEN» – øver bevisstgjøring av hvor i munnen lyden lages, og animasjon brukes for å vise hvordan tunge og leppe må brukes for å uttale de ulike bokstavlyden.

IMG_0745[1]

18. «BOKSTAVKONGEN» – øve bevissthet rundt ord og lyder, skille mellom bokstav og lyd. Fengende eventyr/historier. Bokstavspill og memory-spill.

bokstavkongen

19. «SOFIE-SYNG, LEK OG LÆR» – sanger og eventyr, husene-og vendespill. Lær alfabet og klokken.

sofie syng lek og lær

20. «LABBE LANGØRE FØRSKOLE» – Matematikk (subtraksjon, addisjon, tall), språk (gjenkjenne bokstaver, bygge ordforråd, assosiere bokstaver med lyd), logisk tenkning (sortere gjenstander, fargegjenkjenning, sammenligne former, farge, størrelse, gjenstander).

labbe langøre førskole

21. «LABBE LANGØRE SKOLESTART».

labbe langøre skolestart

22. «SKOLESKRIFT» – barnet skriver bokstaver, og bokstavene lyderes. Når man trykker på mellomromstasten leses hele ordet. Ved punktum leses hele setningen. Barnet øver på å knekke lesekoden ved å skrive seg til lesing med tastelyd og talesyntese. Kan brukes for å knekke lesekoden, for å øve uttale, eller bare for økt bevissthet rundt språklydene.skoleskrift

23. «SPESIELLE HISTORIER» – her lager man sosiale historier for å øve på sosiale ferdigheter. Utviklet for barn og voksne med Asperger, autisme, Downs syndrom, dårlig finmotorikk, hørselsvansker og andre lærevansker. Man kan dele info mellom barnehage/skole og hjem.

spesielle historier

24. «SIRKUS SALABY» – forberedelse til skolestart. SALABY brukes ved en del skoler. Øver opp bokstavlyder, rekkefølge, tall.

sirkus salaby

25. «DANSENDE BOKSTAVER» – anbefalt av norsk logopedlag. Øver på bokstavlyder.dansende bokstaver