Her kommer tips til en morsom aktivitet som jeg har brukt for å øve på minimale par.

Slik gjør vi:

  • Barnet får en tavle med kjeksen til en kuleis.
  • Den voksne presenterer to iskuler med ord/bilder av minimale par, for eksempel «duer» og «kuer». Den voksne spør om barnet vil ha «duer» eller «kuer», og barnet får den iskulen med orden han/hun sier. Hvis barnet sier «duer», men mener «kuer», så blir det en fin bevisstgjøring for barnet å få med riktig første lyd i ordet, hvis ikke blir meningen i ordet feil.
  • Barnet får flere iskuler etter hvert som han/hun sier ordene riktig. Og til slutt blir det en høy, fargerik is.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉