Her kommer tips til et spill som kan brukes på mange mulige måter, både til artikulasjonstrening, språk, stemmetrening eller taleflyt, og spillet kan brukes både med enkeltbarn, eller i gruppe med flere barn.

Dette er et spill jeg har funnet på Amazon, og det inneholder 10 ulike spillebrett, og hvert spillbrett kommer i 4 eksemplarer, så til sammen er det 40 brett. I tillegg følger det med små runde fargebrikker som skal plasseres på spillebrettene, og en magnetisk stav som fanger opp brikkene til slutt. Det følger også med to terninger i skumgummi. Spillet går ut på å samle fargebrikker og plassere på brettet sitt. den som først får brettet sitt fylt med fargebrikker vinner, og kan da samle opp brikkene med den gule magnetstaven. Og noe av det morsomme er nettopp det å kunne dra magnetstaven over brikkene, og se hvordan de «suges» opp 😉

Her er tips til hvordan man kan bruke spillet:

Til artikulasjonstrening:

  • Spillet er fint å bruke for å få mange repetisjoner på språklyder, ord eller setninger. Man kan f.eks. bruke bilder av ord barnet har behov for å øve på, eller bruke en liste med ord. Når barnet har øvd på språklyden, ordet eller setningen, så kaster han/hun terningen, og får så antall fargebrikker som terningen viser. Fargebrikkene legges så på barnets brett.

Til språktrening:

  • Spillet kan fint brukes når man jobber med ulike språkferdigheter. Hvis barnet f.eks. jobber med kategorier, så kan den voksne si navnet på en kategori, og barnet skal så navngi så mange ord han/hun kan innen denne kategorien, f.eks. ord til kategorien «frukt». Når barnet har sagt alle ord h*n kommer på, så kaster h*n terningen og får antall fargebrikker terningen viser. Fargebrikkene legges på spillebrettet.

Til trening av taleflyt:

  • Spillet kan brukes når barnet stammer og det øves på å få til, eller opprettholde flytende tale. Hvis barnet øver på å få til taleflyt på setningsnivå, så kan logopeden lese opp setninger som barnet skal forsøke å si med flytende tale. Når barnet har øvd på ferdigheten, så trilles terningen, og barnet plasserer fargebrikker på brettet sitt.

Ulike måter å bruke spillet på:

  • For yngre barn som øver på korrekt produksjon av en språklyd, så kan man gi barnet auditiv støtte. Til det trenger man en liten boks, fargebrikkene og magnetstaven. Hver gang barnet får til å si lyden riktig, så legges en fargebrikke i boksen. Når barnet hører brikken falle ned i boksen, så får h*n en auditiv stimuli på at h*n har sagt lyden riktig. På slutten av aktiviteten kan barnet samle alle fargebrikkene i boksen med magnetstaven.
  • For yngre barn kan man gjøre aktiviteten uten terning. I stedet for å bruke terning, kan barnet f.eks. få en fargebrikke for hver gang h*n mestrer uttale av språklyden. Logopeden modellerer lyden og viser barnet hvordan den skal produseres, og så imiterer barnet språklyden. For hver gang barnet sier språklyden riktig, så får h*n en fargebrikke. Det kan være motiverende for barnet, fordi det går raskt å gjøre aktiviteten. Man kan gjerne bruke flere enn ett brett om gangen hvis man ønsker flere repetisjoner.
  • Man kan bruke denne aktiviteten ved gjennomføring av språk- og uttaletester. Før man starter kan logopeden vise barnet hvordan fargebrikkene kan «fly opp til magnetstaven». Så forteller logopeden barnet at h*n vil få fargebrikker for hver oppgave, og at h*n til slutt kan få alle fargebrikkene til å fly opp ved å bruke den magnetiske staven. Dette kan gjøre testsituasjonen mer morsom og motiverende, og kan bidra til at man får gjort unna testingen raskere.
  • Aktiviteten kan brukes ved lyttetrening. For barn med fonologiske vansker er det viktig å jobbe med lyttetrening, og bevissthet rundt språklydene. For eksempel kan barnet få en fargebrikke hver gang h*n hører den korrekte lyden.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉