Barn med språkvansker strever ofte med grunnleggende språklige ferdigheter, og mange har behov for ekstra språktrening for å tilegne seg de språklige byggesteinene. Her kommer tips til en måte man kan jobbe med grunnleggende begreper, og øve på å fortelle hva man ser på bilder, ved å snakke om verb, kategorier, størrelser, farger, former, steder, mennesker, og en fin øvelse hvor vi øver på å beskrive med setninger. Og noen barn trenger litt ekstra hjelp til å finne ut hvordan de skal starte med å fortelle om det de ser på bildene. Barn som strever med språk, kan ofte starte å fortelle om detaljene, i stedet for først å beskrive det viktigste som skjer på bildet. Da kan jeg ofte bruke disse som en slags oppskrift på hva de skal fortelle om.

Jeg har laget ulike tabeller som jeg bruker for å øve på å fortelle fra bilder. Jeg bruker dem sammen med barn når vi spiller «Hopp i havet», eller når vi bare øver på å beskrive ulike bilder. Disse tabellene hjelper barnet å vite hva de skal fortelle om, og i hvilken rekkefølge. Jeg tilpasser til hvilket nivå barnet er på.

Det er ulike måter å bruke slike «oppskrifter» på, og man kan lage dem på en annen måte enn jeg har gjort, her er det ingen fasit. Men her er eksempler på hvordan jeg bruker dem:

  • Vi starter med å fortelle det viktigste på bildet først, og det er hvem vi ser på bildet.
  • Så forteller vi om verb og hva personene, dyrene eller figurene på bildet gjør. Da har vi allerede fått mye informasjon om bildet.
  • Så snakker vi om hvor personene er, om de er i skogen, i huset sitt, på skolen, i butikken, i hagen, ved havet osv.

Så legger vi til flere detaljer om bildet, og snakker om:

  • hvilke farger vi ser
  • størrelser (minst, størst, høy, lav, tykk, tynn, kort, lang).
  • hvilke kategorier av ord vi finner
  • hvilke former
  • andre deler eller detaljer vi ser på bildet, som vi ikke har fortalt om enda.

Jeg bruker ofte noen støtte-bilder til, slik at når vi snakker om hvilke farger vi ser, så har jeg en tavle med farge-sirkler som visuell støtte til å huske fargene. Det samme gjør jeg med former, kategorier, verb, personer, klær.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉