IMG_2197[1]

Dersom barn lærer å bli bevisste på ord, stavelser, rimord og lydene i språket mens de er i barnehagen, så vil det ha en positiv effekt på leseferdighetene når de begynner på skolen. Språklig bevissthet handler om å bli bevisst på språkets formside, og er viktig for å mestre lese- og skriveinnlæringen. Forskning viser at elever som i liten grad er språklig bevisste i barnehagealder og ved skolestart, har større sjanse for å få utfordringer med lesing senere.

For å knekke den berømte lesekoden er det flere faktorer som må være på plass:

  • Oppmerksomhet mot at ord er satt sammen av lyder, og at barna klarer å skille lydene fra hverandre.
  • Klappe stavelser.
  • Lytte ut lyder i ord, for eksempel at Anna begynner på bokstaven «A», eller at ordet «mus» begynner på «m». Etter hvert kan barna lære å ta bort og bytte ut lyder, for eksempel hvis vi tar vekk lyden «k» i «kost» så blir ordet «ost»
  • Rimord hjelper barna å bli bevisste på formsiden ved språket.

Å kunne rime er altså en av komponentene som har betydning for videre lese- og skriveutvikling, og jeg vil derfor dele et tips til et spill jeg har laget, et terningspill  med rimord, der vi øver på å kaste terning og finne ord som rimer.

IMG_2185[1]

Slik spiller man:

  • Hver spiller har en brikke som plasseres på start.
  • Vi triller terning annenhver gang. Den som kaster ser på terning og bilde øverst på siden, og finner den som passer med terningen man kastet. Si navn på bildet du fikk. Flytt spillebrikken til det nærmeste bildet som rimer. Husk å si navn på hvert bilde mens du flytter.
  • Den første som kommer til mål har vunnet.

For eksempel: Hvis jeg på dette spillet kaster terning og får 1 på terningen, så ser jeg øverst på siden, og finner at terning 1 betyr at jeg skal finne et ord som rimer på «katt». Jeg begynner da på start, og sier «katt» sammen med hvert av ordene for å finne den som rimer med «katt». Altså sier jeg mens jeg flytter brikken: «katt-sko», «katt-is», «katt-to», «katt-kald», «katt-natt». Og der kom jeg til «natt» som rimer på «katt», og da stopper jeg med brikken min der. Neste gang det er min tur triller jeg terningen, og fortsetter på samme måte.

IMG_2182[1]

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉