Jeg må få tipse dere om et veldig nyttig og lærerikt kurs 🙂 I fjor høst var jeg på Talk Tools-kurs i regi av Barnas Språksenter og Line Avers, og denne uka har jeg vært på et nytt Talk Tools-kurs, som er en videreføring av det første. Kurset tar for seg utfordringer som en del barn (og ungdommer) kan ha med munnmotorikk og uttale, og det gis en grundig innføring i hvilke teknikker og metoder som kan brukes for å redusere sikling, og forbedre barnas ferdigheter med spising og uttale.

Metoden Oral Placement Therapy fokuserer på hvilke motoriske bevegelser vi trenger når vi spiser og snakker, og man jobber med de motoriske bevegelsene ved bruk av Talk Tools. Eksempler på verktøy som brukes er såpebobler, fløyter, kopper, flasker, biteblokker og tyggetuber, og dette brukes på en systematisk måte, slik at barn med munnmotoriske utfordringer får de nødvendige sensoriske og motoriske ferdighetene for å mestre spising og tale.

På kurset ble det vist mange videoeksempler av konkrete teknikker som kan brukes for å styrke barnas sensoriske og munnmotoriske ferdigheter, og vi kursdeltakere fikk også prøve oss på teknikker.

Det var utrolig lærerikt, og jeg vil absolutt anbefale kurset til alle logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pedagoger, og andre som jobber med barn som strever med munnmotorikk og uttale.

Dette bildet har et tomt alt-attributt, og filnavnet er family-2789673_1280.png

Ha en fin uke 🙂