Godt nytt år! I jula har jeg kost meg med å lage forskjellig språkmateriell for å øve på /r/. Jeg har flere elever som kommer til meg for å få hjelp med /r/-lyden. For noen er det nok med en time eller to før lyden kommer på plass, mens andre igjen trenger lengre tid på å mestre lyden. For dem som trenger litt trening for å få på plass lyden, er det fint med litt varierende aktiviteter for å holde motivasjonen oppe.

Når jeg får elever som strever med /r/-lyd, så starter vi med å øve på riktig plassering av tunga. Siden rulle-r produseres på samme sted i munnen som /d/-lyd, kan man bytte ut /r/ med /d/. Først øver vi på øvelser og ord med DR-lyd, og deretter med TR-lyd. Når man bytter ut /r/ med /d/ i disse ordene, må tunga gjøre et hopp i munnen, litt likt hoppene tunga gjør når man sier /r/. Det er enklest å begynne med disse lydene, siden tunga ikke trenger å flytte seg så mye fra den første til den andre lyden i ordet. Tunga trenger ikke flytte seg, men bare hoppe en gang på det samme stedet. Så da øver vi på remser med /dd/-lyd og /td/-lyd. Jeg har laget hus med disse treningsremsene, og dette er første steget. Når eleven klarer dette godt, så går vi over til å øve på å uttale ord som starter med /dr/-lyd og /tr/-lyd, og erstatter /r/ med /d/. Da bruker vi ofte å øve mange ganger på hvert ord, og så spiller vi spill med ordene, for eksempel «Hopp i havet». Det er fint å variere med terping av øvelsene, og spill som er mer morsomme og motiverende, slik at vi holder oppe motivasjonen. Jeg pleier alltid å sende med øvelser og spill hjem så eleven kan øve hjemme mellom logopedtimene.

Jeg kommer til å legge ut en god del språkmateriell for å øve på /r/-lyd fremover 😉

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂