Jeg har laget spill for å øve på flytskapende teknikker ved stamming. Når man stammer finnes det ulike teknikker for å jobbe med stammingen. Når vi logopeder jobber direkte med stammingen jobber vi enten med flytskapende- eller stammemodifiserende teknikker, men man kan også velge å jobbe med begge områdene, en såkalt integrert tilnærming.

Flytskapende teknikker handler om å endre talemåten for å oppnå bedre flyt. Målet med teknikkene er at barnet skal oppnå spontan eller kontrollert flytende tale. Eksempler på teknikker er å senke taletempo, myke artikulasjonskontakter, pauser, myk start og forlengelser.

Jeg har laget et spill for å øve på flytskapende teknikker. Her er en kort beskrivelse av teknikkene i spillet:

 • Å senke taletempo kan i starten av setninger bidra til bedre taleflyt. Jeg har laget bilder hvor barna skal øve på å beskrive bildene med ord eller setninger, ved å snakke litt saktere. Man kan kalle det skilpaddesnakking, eller bare å snakke litt saktere. Det skal ikke være unaturlig sakte, bare litt saktere enn man pleier.
 • Lage lang lyd i starten av ordet. Ved forlengelser strekkes den første stavelsen i ordet ut. Jeg visualiserer det med bilde av en strikk, og bruker ofte en fysisk strikk i tillegg når vi øver. Derfor har kortene for å øve på forlengelse av lyd bilde av en strikk.
 • Myk start betyr at vi legger på mye luft og avslappet stemme, og at man bruker lette kontakter som betyr at tunge, lepper, tenner så vidt berører hverandre.
 • Å ta pauser kan redusere spenninger ved stamming. Man kan ta pauser der det er naturlig, eller før et ord man forventer å stamme på.

Slik spiller man:

 • Jeg har laget ulike spillebrett. Ett spillebrett har bilder av alle fire teknikkene, mens de andre har bilder av to og to teknikker, hvis man vil jobbe med bare to ulike teknikker om gangen.
 • Når man har valgt et spillebrett legger man de tilhørende bildekortene på bordet i bunke (r).
 • Hver spiller plasserer en brikke på start. Så kaster man terning og flytter det antall terningen viser.
 • Den ruten man kommer på viser hvilket kort du skal trekke. Hvis du havner på grønn farge med bilde av skilpadde, betyr det at du skal trekke et grønt kort og øve på å fortelle om bildet du trekker ved å bruke sakte snakking/skilpaddesnakking. Hvis du kommer på rødt kort med bilde av strikk skal du øve på å fortelle om bildet ved å strekke ut første stavelsen. Hvis du kommer på blått kort skal du øve på å fortelle ved å bruke pauser. Hvis du kommer på oransje kort skal du fortelle om bildet ditt ved å bruke myk munn og lette kontakter.
 • Man spiller helt til man kommer i mål, og den som kommer først har vunnet.

Hvis man kun øver på en teknikk om gangen kan man bare bruke kortene/bildene for å øve. På den ene siden av kortet limer jeg bilder av ulike gjenstander, mennesker, dyr, eller situasjoner. På den andre siden limer jeg et baksidekort. Barna skal trekke kort og beskrive hva som er på bildene ved å bruke teknikken som det er bilde av nederst på kortet og på baksidebildet.

Her er bilde av spill med bilder av alle fire teknikkene:

Her er bilder av spill med to og to teknikker:

For å gjøre det litt ekstra spennende og gøy har jeg laget kort som viser:

 • gå tilbake et visst antall plasser
 • gå frem et visst antall plasser
 • rykk tilbake til start
 • du har flaks, gå rett til mål
 • stå over et kast
 • gå til nærmeste røde felt med strikklyd
 • gå til nærmeste blå felt med pauselyd
 • gå til nærmeste oransje felt med myk munn
 • gå til nærmeste grønne felt med skilpaddesnakking

Baksidekortene med bilder av strikk, pause, myk munn og skilpadde limes bakpå disse kortene, som blandes med resten av bunken med kort, slik at man aldri vet når et av disse kortene kommer 😉

Lykke til!

Språktrening er gøy 🙂