Tavler til å beskrive fonologiske prosesser

kr 330.00

Produktnummer: I/A Kategori:

Beskrivelse

Tavlene beskriver fonologiske prosesser. Disse er tenkt som nyttige handouts til foreldre og pedagoger som jobber med barn. De er laget for å enkelt beskrive ulike fonologiske prosesser/uttaleprosesser, og har bilder og eksempler som forklarer hvilke utfordringer barnet kan ha med uttale, og hvilken alder det er forventet at de skal opphøre.

Tavlene beskriver uttaleprosessene: fronting, backing, assimilasjon, avstemming, stemming, H-isering, klusterreduksjon, metatese, reduplikasjon, stavelsesreduksjon, stopping, utelatelse av fremlydskonsonant, og utelatelse av utlydskonsonant.

Tavlene sendes som digitale PDF-filer.

Tilleggsinformasjon

Fonologiske tavler

Assimilasjon, Avstemming, Backing, Fronting, Full pakke med alle 13 tavler, H-isering, Klusterreduksjon, Metatese, Reduplikasjon, Stavelsesreduksjon, Stemming, Stopping, Utelatelse av fremlydkonsonant, Utelatelse av utlydskonsonant