Symbolkort og flyttebrett

kr 140.00

Produktnummer: I/A Kategorier: ,

Beskrivelse

Symbolkortene er inspirert av praxisalfabetet, og brukes for å øve på uttale av språklyder. Symbolene visualiserer språklydene, og brukes for å øve på å lytte og høre forskjell på språklyder, og å produsere de ulike språklydene.

Målet med å bruke symbolkortene er at barnet skal øve inn artikulatoriske bevegelser som er nødvendige for tale. Når barnet har fått identifisert artikulasjonsbevegelsene, går man videre med mengdetrening for at barnet skal automatisere språklyden. Materialet visualiserer språklydene, og hvert fonem/språklyd representeres med et bilde, og dermed blir artikulasjon av språklyden visualisert for barnet. F.eks. blir /s/-lyden visualisert med en slange som sier /sss/, /b/-lyden visualiseres med et spøkelse, og /k/-lyden visualiseres av en pistol. For å forstå hvordan symbolkortene for praxisalfabetet er bygget opp, må vi se bort fra det tradisjonelle bokstavalfabetet vi er kjent med, hvor en bokstav representerer første lyden i ordet. F.eks. begynner ordet /ape/ på A, mens med symbolkortene vises i stedet en krokodille som gaper og sier /aaa/. Språklydene på bildene viser her lyden som tingen på bildet lager. For en del barn er det god støtte å visualisere språklyden på denne måten. Symbolkortene kan brukes for å lytte og høre forskjell på språklyder, og å produsere enkeltlydene.

Innhold:

  • 24 små symbolkort som visualiserer språklydene a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, y, æ, ø, å.
  • Flyttebrett som kan brukes sammen med de små symbolkortene. Rutene på flyttebrettet er tomme, og man kan plassere de symbolene man trenger å øve på i de tomme feltene.
  • Vei med plass til de små symbolkortene. Brukes på samme måte som med flyttebrettet, hvor bildene man flytter bildene bortover brettet/veien. Den voksne kan først si hvilken lyd barnet skal flytte, og deretter kan barnet si hvilken lyd/bilde den voksne skal flytte.
  • Symbolkort, flyttebrett og vei sendes som PDF på mail.

Tilleggsinformasjon

Symbolkort med språklyder

24 små symbolkort med flyttebrett og flyttebrett-vei