Rimelotto

kr 55.00kr 220.00

Rimespill som inneholder 8 spillebrett og 48 kort med rimord som rimer med ordene på spillebrettene. Det følger med blå baksidekort.

Produktnummer: I/A Kategorier: ,

Beskrivelse

Rimelotto består av 8 spillebrett, og til hvert spillebrett følger det med 6 rimkort som matcher rimord på spillebrettet.

Man kan kjøpe hele spillet, eller deler av spillet.

Spillet sendes digitalt som PDF-fil.

 

Følgende spill er til salgs:

Rimespill 1: stol/sol, bil/pil, pose/rose, vaffel/gaffel, føtter/nøtter, and/mann

Rimespill 2: do/sko, mus/hus, lam/kam, sopp/kopp, såpe/dråpe, hest/vest

Rimespill 3: gås/lås, hatt/katt, leke/reke, heks/kjeks, garn/barn, tromme/plomme

Rimespill 4: hund/munn, stokk/sokk, brus/krus, gris/is, sjokolade/bade, flue/lue

Rimespill 5: krokodille/brille, ape/gape, le/skje, sur/mur, skjegg/egg, melon/telefon

Rimespill 6: tann/brann, tall/ball, pakke/jakke, dokke/klokke, kake/rake, kost/ost

Rimespill 7: gul/hjul, rips/slips, salat/mat, drage/hage, kone/krone, ratt/skatt

Rimespill 8: drue/due, natt/katt, fot/gulrot, bål/nål, saks/laks, tre/fe

 

Tilleggsinformasjon

Rimelotto

Rimelotto 8 brett og tilhørende bilder, Spill 1: sol/stol, pil/bil, pose/rose, gaffel/vaffel, nøtter/føtter, mann/and, Spill 2: sko/do, hus/mus, kam/lam, kopp/sopp, dråpe/såpe, vest/hest, Spill 3: lås/gås, katt/hatt, reke/leke, kjeks/heks, barn/garn, plomme/tromme, Spill 4: munn/hund, sokk/stokk, krus/brus, is/gris, bade/sjokolade, lue/flue, Spill 5: brille/krokodille, gape/ape, skje/le, mur/sur, egg/skjegg, telefon/melon, Spill 6: brann/tann, ball/tall, jakke/pakke, klokke/dokke, rake/kake, ost/kost, Spill 7: hjul/gul, slips/rips, mat/salat, hage/drage, kone/krone, skatt/ratt, Spill 8: due/drue, katt/natt, gulrot/fot, nål/bål, laks/saks, fe/tre