Registreringsskjemaer til lytteøvelser i POPT

kr 65.00kr 120.00

Det er mulig å kjøpe registreringsskjema til lyttefasen i POPT til:

 • Stemte/ustemte lyder: /b/, /p/, /t/, /k/, /d/, /g/ (til sammen 366 språklyder, nonord og ord)
 • Vokaler: /a/, /e/, /i/, /o/, /æ/, /å/ (til sammen 504 språklyder, nonord og ord).
 • Registreringsskjema for språklydene /s/, /h/, /f/, /v/, /t/ (til sammen 280 språklyder, nonord og ord).
 • Skjemaene sendes som digital PDF-fil, og sendes på mail rett etter bestilling.
Produktnummer: I/A Kategori:

Beskrivelse

POPT er en intervensjonsmetode for barn med uttalevansker. Målet med POPT-metoden er å hjelpe barnet å uttale riktige lyder i ord. Dette skjer først ved at barnet skal identifisere lyder som det hører, og deretter ved motorisk produksjon av stavelser med konsonant-vokal (KV) eller vokal-konsonant (VK). Intervensjonen går derfor over flere faser, og når barnet mestrer en fase, går man over til neste fase.

I POPT jobber man med en viktig lyttefase. Her skal barnet identifisere språklyder, og oppfatte at språklydene er ulike.

I POPT er det syv ulike lyttefaser.

 • Fase 1.1. innebærer å lytte til enkeltlyden, f.eks. /k/.
 • Fase 1.2. innebærer å lytte til lyden i enkle stavelser, f.eks. /ke/
 • Fase 1.3 innebærer å lytte til korte nonord uten konsonantforbindelser, f. eks. /kof/
 • Fase 1.4 innebærer å lytte til korte nonord med konsonantforbindelser, f. eks. /klåf/
 • Fase 1.5 innebærer å lytte til lange nonord uten konsonantforbindelser, f. eks. /kumme/
 • Fase 1.6. innebærer å lytte til lange nonord med konsonantforbindelser, f. eks. /fukler/
 • Fase 1.7. innebærer å lytte etter riktig lyd i ekte ord, f. eks. /ake/.

 

Tilleggsinformasjon

Registreringsskjema POPT

Registreringsskjema for lydene b, p, t, k, d, g, 366 lyder, nonord og ord, Registreringsskjema for lydene s, h, f, v, t, 280 lyder, nonord og ord, Registreringsskjema for vokalene, 504 lyder, nonord og ord