Registreringsskjema til lytteøvelser i POPT

kr 80.00kr 120.00

Det er mulig å kjøpe registreringsskjema til lyttefasen i POPT til:

  • Stemte/ustemte lyder: /b/, /p/, /t/, /k/, /d/, /g/ (til sammen 366 språklyder, nonord og ord)
  • Vokaler: /a/, /e/, /i/, /o/, /æ/, /å/ (til sammen 504 språklyder, nonord og ord).
  • Skjemaene sendes dom digital PDF-fil, og sendes på mail rett etter bestilling.
Nullstill
Varenummer: I/A Kategori:

Beskrivelse

POPT er en intervensjonsmetode for barn med uttalevansker. Målet med POPT-metoden er å hjelpe barnet å uttale riktige lyder i ord. Dette skjer først ved at barnet skal identifisere lyder som det hører, og deretter ved motorisk produksjon av stavelser med konsonant-vokal (KV) eller vokal-konsonant (VK). Intervensjonen går derfor over flere faser, og når barnet mestrer en fase, går man over til neste fase.

I POPT jobber man med en viktig lyttefase. Her skal barnet identifisere språklyder, og oppfatte at språklydene er ulike.

I POPT er det syv ulike lyttefaser.

  • Fase 1.1. innebærer å lytte til enkeltlyden, f.eks. /k/.
  • Fase 1.2. innebærer å lytte til lyden i enkle stavelser, f.eks. /ke/
  • Fase 1.3 innebærer å lytte til korte nonord uten konsonantforbindelser, f. eks. /kof/
  • Fase 1.4 innebærer å lytte til korte nonord med konsonantforbindelser, f. eks. /klåf/
  • Fase 1.5 innebærer å lytte til lange nonord uten konsonantforbindelser, f. eks. /kumme/
  • Fase 1.6. innebærer å lytte til lange nonord med konsonantforbindelser, f. eks. /fukler/
  • Fase 1.7. innebærer å lytte etter riktig lyd i ekte ord, f. eks. /ake/.

 

Tilleggsinformasjon

Registreringsskjema POPT

Registreringsskjema for lydene b, p, t, k, d, g, 366 lyder, nonord og ord, Registreringsskjema for vokalene, 504 lyder, nonord og ord