Minimale par til ulike uttaleprosesser

kr 390.00

Minimale par er ordpar som skiller seg fra hverandre ved at kun en språklyd er ulik. Ved minimale par endrer ordets betydning når vi erstatter en lyd med en annen. Minimale par er en metode som kan hjelpe barn med å forstå hvordan de ulike språklydene endrer ords betydning. Minimale par er en fin måte å bevisstgjøre barnet på at det er viktig å ha med den rette språklyden, hvis ikke endres betydningen av ordet. Minimale par brukes i språklydarbeid med barn med fonologiske vansker.

Her er det mulig å kjøpe en pakke med til sammen 156 minimale ordpar/312 bilder til ulike uttaleprosesser. Bildene med minimale par sendes som digital PDF-fil, og blir automatisk sendt til din mail-adresse rett etter bestilling. Det er mulig å kjøpe minimale ordpar til følgende uttaleprosesser:

 • 24 bilder til uttaleprosessen «klusilering/stopping»: tann-sand, te-se, topp-sopp, sau-tau, sove-Tove, suppe-tuppe, sang-tang, fall-tall, fe-te, fil-pil, sur-tur, felle-telle.
 • 48 bilder til uttaleprosessen «dentalisering/velarisering»: tall-kald, tappe-kappe, topp-kopp, tube-kube, torn-korn, Tim-Kim, Tone-kone, tam-kam, Tom-kom, dato-Cato, dam-kam, duer-kuer, dø-kø, datt-katt, dokke-kokke, do-god, dale-gale, dal-gal, tape-gape, tull-gull, tråd-grå, tå-gå, takk-gakk, tang-gang.
 • 30 bilder til uttaleprosessen «stemte/ustemte» lyder: tau-dau, to-god, tue-due, teppe-deppe, tam-dam, tom-dum, pakke-bakke, pille-bille, pall-ball, pil-bil, Pål-bål, pinne-binne, kul-gul, kull-gull, kutt-gutt.
 • 42 bilder til uttaleprosessen «bortfall av initial konsonant»: hake-ake, hane-Ane, heks-x, hår-år, hule-ule, kost-ost, hull-ull, mark-ark, føll-øl, fis-is, mann-and, hopp-opp, vaske-aske, vann-and, hender-ender, sild-ild, sau-au, sopp-opp, skjegg-egg, gape-ape, lås-ås.
 • 24 bilder til uttaleprosessen » H-isering»: haug-sau, hopp-sopp, sand-hand, helle-felle, høre-kjøre, hest-fest, heks-seks, heks-kjeks, hage-sage, hatt-katt, hår-sår, hull-tull
 • 24 bilder til uttaleprosessen «Klusterreduksjon /l/-kombinasjoner»: blind-bind, bluse-buse, klasse-kasse, flat-fat, fly-fy, blader-bader, blide-bie, blekk-bekk, glitter-gitter, glo-god, glass-gass, planter-panter.
 • 24 bilder til uttaleprosessen «Klusterreduksjon /s/-kombinasjoner»: stor-Tor, skatt-katt, spille-pille, skli-kli, smale-male, snakke-nakke, smatte-matte, smekke-mekke, spark-park, skum-kum, skåre-Kåre, skål-Kål.
 • 24 bilder av ordpar med «lang og kort vokal»: bake-bakke, hake-hakke, halen-hallen, matte-mate, rape-rappe, matte-mate, naken-nakken, tak-takk, vase-vasse, Lise-lisse, piler-piller, gul-gull.
 • 24 bilder av ordpar hvor lydene /m/ og /n/ endrer betydningen av ordene: mål-nål, matt-natt, maken-naken, miste-niste, maske-naske, miste-niste, Micke-nikke, maske-naske, Micke-nikke, mor-nord, smør-snørr, myse-nyse.
 • 12 bilder av ordpar hvor lydene /l/ og /j/ endrer betydningen av ordene, f.eks. «jage-lage»: lage-jage, lus-jus, lort-hjort, lompe-jumpe, leppe-Jeppe, lur-jur.
 • 12 bilder av ordpar hvor lydene /ng/ og /n/ endrer betydningen av ordene: penner-penger, tann-tang, sand-sang, finner-finger, sender-senger, land-lang.
 • 12 bilder av ordpar hvor lydene /skj/ og /kj/ endrer betydningen av ordene: skinn-kinn, skje-kje, skjell-Kjell, sjekk-kjekk, skylling-kylling, skjære-kjære.
 • 12 bilder av ord med retroflekse lyder: katt-kart-sutt-surt, kutt-Kurt, garnet-gane, kort-kott, korna-kona.

 

Det følger med blårutete baksidekort som kan limes bakpå bildene.

Det følger med kort i samme størrelse som bildene, med oversikt over de ulike minimale ordparene, slik at det blir lett å holde oversikt og finne frem til hvilke ord/bilder man trenger.

 

 

Produktnummer: I/A Kategori:

Tilleggsinformasjon

Pakke med minimale par

Pakke med 156 minimale ordpar/312 bilder + kort med oversikt over ordene