Siden det nærmer seg påske kan det være gøy med et påskespill, hvor man samtidig øver på å beskrive bilder. Med spillet «Gjett påskeharen» får barna øve på å beskrive bilder av ulike påskeharer. Det er veldig god språktrening å beskrive med så mange ord man kan, og det er stor forskjell på hvor gode barna er på dette. F.eks. kan et barn med lite vokabular beskrive et bilde av påskeharen ved å si «det er kanin». Mens et barn med et stort vokabular vil ha mye lettere for å bruke mange ord for å beskrive, og kan f.eks. si «Det er en påskehare som har grå farge… den har lange ører som henger ned… den har hvit farge på magen og inni ørene… den har en liten grå hale, den har svarte øyne, den har værhår, den sitter på bakken… den ser glad ut…den har en kurv med påskeegg… osv…

Her kan barna øve på å beskrive:

 • farger
 • størrelser
 • lengde (lang-kort, kortere enn…)
 • verb (hva gjør påskeharene)
 • Mønster
 • Former
 • Følelser (hvilke følelser ser vi hos påskeharen)
 • Utseende på påskeharene og påskeegg
 • Fantasi (fantasere rundt hva som har skjedd eller kommer til å skje)
 • Natur og omgivelser
 • Preposisjoner

Slik spiller man:

 • Hver spiller har ett eller flere brett med bilder av ulike påskeharer.
 • Kortene legges med bildesiden ned.
 • Man trekker kort etter tur. Den som trekker skal ikke vise kortet til de andre, men fortelle om bilde med så mange detaljer som mulig, slik at de andre forstår hvilket bilde det er.
 • Den som har bildet på sitt brett får bildet.
 • Den som først har fått fullt brett har vunnet.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉