Jeg har tidligere laget et «Mitt skip er lastet med»-spill hvor hvert skip har 12 bilder. For noen barn er det lettere å spille med enda færre bilder, og derfor har jeg nå laget «Mitt skip er lastet med» hvor hvert skip har kun 6 bilder.

«Mitt skip er lastet med» er en super lek for barn som har begynt å leke med språket. Aktiviteten hjelper barn å øve på første lyden i ord. For yngre barn kan det være nyttig med bildestøtte for å klare å finne frem til ord som begynner på bokstavlyder, og derfor har jeg laget båter/skip og bilder av ordene som kan settes på skipene. Ved at ordene vises visuelt blir det lettere for barna å finne frem til ord som begynner på bokstavlyden. De kan også få støtte av ordet under bildene.

Man kan spille på ulike måter:

Alternativ 1:

  • Hver spiller har en båt med en bokstavlyd på. Man kan også velge å være to spillere sammen om en båt.
  • Bildene legges med bildesiden opp, slik at dere kan se bildene.
  • Etter tur skal man finne et ord/bilde som begynner på bokstavlyden man har på båten sin. Hvis du har en båt med A-lyd på, så sier du «Mitt skip er lastet med A», og så finner man et bilde av ord som begynner på A, for eksempel «Mitt skip er lastet med ape», eller «Mitt skip er lastet med appelsin».
  • Så setter man bildet på en sirkel på seilet til båten.

Alternativ 2:

  • Hver spiller har en båt med en bokstavlyd på. Eller man legger flere båter på bordet som man har sammen.
  • Bildene legges her med bildesiden ned, slik at man ikke ser hva som er på bildene.
  • Etter tur trekker man et ord/bilde, og sier hvilket ord som er på bildet. Så skal man finne hvilket skip som har den bokstaven/bokstavlyden ordet starter på. Hvis man har hvert sitt skip skal den som har skipet med bokstavlyden få bildet og sette på skipet sitt.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉