Informasjon

Det hender  jeg får henvendelser fra lesere på bloggen min, som uttrykker frustrasjon over manglende tid til å lage nødvendig materiell, det være seg spill, bilder, bøker osv. Dette er noe jeg også selv har erfart i min jobb. Det kan være tidkrevende å lage pedagogisk materiell til bruk med barna som trenger det i barnehage og skole. 

Jeg legger derfor ut det jeg lager, slik at de som ønsker å få ideer og ferdiglagede spill, oppgaver, bilder, kort, bøker osv. kan få mulighet til det.

Når jeg har lagt ut noe på bloggen min, har det hendt at jeg har fått mail fra noen som kommer med ønsker om spill eller bilder de gjerne skulle hatt. Jeg har derfor laget spill på bestilling, og kan også gjøre det dersom noen ønsker det.

De som er interesserte i å kjøpe noe av det jeg har laget kan ta kontakt med meg på mail.

Jeg sender spillene som pdf-fil på mail.