Når jeg får elever som strever med /r/-lyd, så starter vi med å øve på riktig plassering av tunga. Siden rulle-r produseres på samme sted i munnen som /d/-lyd, kan man bytte ut /r/ med /d/. Først gjør vi øvelser med DR-lyd, og deretter med TR-lyd. Når man bytter ut /r/ med /d/ i disse ordene, må tunga gjøre et hopp i munnen, litt likt hoppene tunga gjør når man sier /r/. Det er enklest å begynne med disse lydene, siden tunga ikke trenger å flytte seg så mye fra den første til den andre lyden i ordet. Tunga trenger ikke flytte seg, men bare hoppe en gang på det samme stedet. Vi øver på remser med /dd/-lyd og /td/. Når eleven klarer det, går vi videre til å øve på lydene /kr/ og /gr/, og vi erstatter /r/ med /d/, slik at det blir for eksempel /k-da/, /g-da/. Da må tunga bevege seg litt mer fra den første til den andre lyden, så dette er litt vanskeligere. Vi jobber da med at tunga skal bli rask og smidig, som den må være for å si /r/. Vi øver også på riktig plassering av tunga, som er bak fortennene. Deretter øver vi på lydene /br/, /pr/ og /fr/, og også her erstatter vi /r/ med /d/. Jeg har laget hus med disse treningsremsene. Vi øver først ved å si lyden sakte, slik at den blir riktig, og jeg får sikret meg at eleven har plassert tunga riktig bak fortennene når vi øver på lydene. Når eleven mestrer dette, så øver vi på å si lydene raskere. Jeg liker å bruke slike hus til øvelsene, for det blir oversiktlig for eleven hva han/hun skal gjøre, og når vi er ferdig med øvelsen (vi jobber oss fra toppen og ned).

Når eleven klarer disse treningsremsene godt, så går vi over til å øve på å uttale ord som starter med /dr/, /tr/, /kr/, /gr/, /br/, /pr/ og /fr/, og erstatter også da /r/ med /d/.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉