Jeg elsker å bruke gåte-kort som språk-aktivitet. Denne gangen har jeg laget gåter med sommerbilder. Jeg bruker dem både med førskolebarn og skolebarn. Barna synes det er en morsom aktivitet, og i tillegg er det veldig god språktrening å fortelle og beskrive med så mange ord man kan.

Og det er stor forskjell på hvor gode ferdigheter barn har i å bruke ord for å beskrive en ting. Ett barn kan beskrive ordet «krabbe» ved for eksempel å kun si «en sånn au», mens ett annet barn kan beskrive ordet «krabbe» ved å si «det er et dyr i sjøen, den har rød eller oransje farge, den er liten, den har mange bein, den har to klør, den kan klype med klørne, vi kan fiske den om sommeren, vi kan spise den… «. Jeg har erfaring med at gåter er en både nyttig og morsom språk-aktivitet, og det er god trening både å skulle fortelle om et ord, og å lytte til det som blir fortalt og gjette det riktige ordet 😉

Lykke til!

Språktrening er gøy .-)