Jeg bruker ofte gåter som språkaktivitet, og denne gangen vil jeg tipse om å bruke gåter med ord knyttet til høst. Å bruke gåter som språkaktivitet er både nyttig og gøy. Det er veldig god språktrening å forklare ord, og å lytte til andre forklare ord. Barn som har et godt ordforråd er ofte gode på å bruke mange ord for å forklare noe. Barn som derimot har et mindre vokabular vil ofte bruke få ord når de skal beskrive. Derfor er det veldig nyttig å bruke gåter som en språkstimulerende aktivitet. Og barna er ikke selv klar over at de øver, fordi det både er morsomt og spennende å trekke kort og skulle forklare ord, eller å lytte til andre som beskriver ordene og se om man selv klarer å gjette.

Hvis barn trenger hjelp med å beskrive ordene kan man for eksempel si:

  • «Hvilken farge er det?». Hvis det er for vanskelig kan man hjelpe barnet ved å si «Er det rød eller blå farge?»
  • «Hva kan vi bruke det til?»
  • «Er det stort eller lite?»
  • «Bruker vi det inne eller ute?»
  • «Er det mykt eller hardt?»
  • «Er det høyt eller lavt?»
  • «Er det noe vi kan spise?»
  • «Er det et dyr?»
  • «Er det en ting?»
  • «Er det klær?»

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉