Jeg har laget hus med minimale par. Minimale par er ord som er nesten like, men hvor en lyd er forskjellig, og dermed skiller betydningen av ordene. Et eksempel er ordene «te» og «fe». Her er det bare den første lyden som er forskjellig i ordene, men det gjør også at betydningen av ordet endres. Mange barn som strever med uttale av språklyder i ord, har behov for lyttetrening, og øvelse i å oppfatte forskjell mellom språklydene i ord. Å jobbe med minimale par kan hjelpe barnet å oppfatte forskjellen mellom språklydene, og å forstå at det er nødvendig å ha med riktig språklyd, hvis ikke så endres ordets betydning.

Det er ulike måter man kan bruke minimale par på, og denne gangen har jeg laget butikkhus med matvarer, og så har jeg bilder av ulike minimale par på matvarene. Da blir det en morsom og motiverende måte å bruke minimale par på. Slik bruker man husene med minimale par:

  • Jeg lager hus i ulike farger, hvor det er plass til to bilder (ett minimalt par) i hvert hus.
  • Jeg lager handlevogner i ulike farger, hvor barnet skal plassere bildene av matvarer i.
  • Jeg lager bilder av matvarer og setter bilder av ulike minimale par på matvarene.
  • Jeg velger minimale par ut i fra hvilke uttaleprosesser barnet strever med. Hvis barnet for eksempel stopper lange lyder, så kan jeg bruke ord som te-se, tann-sann, te-fe, tur-sur. Hvis barnet lager de bakre lydene lengre frem i munnen, slik at for eksempel «kopp» uttales /tåpp/, eller «kom» uttales /tåm/, så jobber vi med disse.
  • Jeg velger to kort kort (ett minimalt par) om gangen, og disse plasseres i de to vinduene på huset. For eksempel velger jeg ordene «te» og «fe». Barnet får en handlevogn hvor bildene av matvarer skal plasseres. Så leker vi butikk, og jeg spør: «Hva vil du kjøpe, te eller fe?». Barnet sier hvilken matvare han/hun vil ha, og får den til å legge i handlevognen sin. Hvis jeg ser at barnet ønsker fe, men sier /te/, så holder jeg frem bildet av «te», og jeg viser barnet at vi må lage lang /f/-lyd når vi sier /fe/. Barnet bevisstgjøres da på at det er nødvendig å si /f/ først i ordet for at det skal bli ordet han/hun ønsket.

  • Når barnet har valgt ett av de minimale parene fra «te» og «fe», og lagt «fe» i handlevognen, så tar jeg vekk ordet «te», for når barnet har valgt et bilde, så finner jeg frem to nye minimale ordpar som barnet skal velge mellom.

Matvarene jeg har valgt å sette bildene på er mat jeg tenker barn ofte liker, og det blir det ekstra motiverende når man kan kjøpe pommes frites, hamburger, sjokolade, kaker, muffins, sjokolade, popcorn, og et eple 😉

Jeg har valgt å lime bildene/matvarene på et bakgrunnsbilde av godteri, is osv. Da kan man også snu matvarene med bilder og evt. spille det som et memoryspill, hvor man trekker to kort om gangen, og så er det om og gjøre å finne de to minimale parene som passer sammen.

Man kan også bruke aktiviteten som en lytteøvelse, hvor man legger de minimale parene med bildesiden opp, og så ber du barnet finne det bildet du sier: «Finn bildet av kald». Når barnet mestrer å lytte og finne riktig bilde med riktig språklyd, så kan dere bytte, slik at barnet skal si hvilket du skal finne, og da må barnet si riktig språklyd, hvis ikke kan det være du finner bildet av «do» i stedet for «god» 😉

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉