Jeg er veldig glad i spill der vi øver på å sortere ord/bilder etter kategorier/overbegrep. Dette er god språktrening, og mange barn lærer ord lettere når de får visuell støtte til å sortere ordene de lærer i kategorier. Det kan gjøre det lettere å huske ordene. Nå har jeg laget et nytt sorterings-spill som jeg kaller «Andespillet». Det er et spill hvor barna skal trekke bilder og sortere dem i kategorier/overbegrep. På den ene siden av de små kortene er det bilder av ulike dyr, klær, leker, kjøretøy, mat, frukt, grønnsaker osv., og på baksiden av bildene er det små gule ender. Barna trekker de små andekortene, sier ordene og finner den riktige kategoritavla. I tillegg til å øve på kategorier av ord, kan man også sortere etter bildene etter førstelyd i ord, og for eksempel øve på om ordene på bildene starter med /s/-lyd, /m/-lyd, /k/-lyd osv.

Slik spiller man andespillet med kategoribilder:

  • Hver spiller får en eller flere tavler med kategorier.
  • Alle bildene legges på bordet. Bakpå bildene har jeg limt bilder av små gule ender.
  • Spillerne trekker et andebilde annenhver gang, sier hva som er på bildet, og finner tavlen med kategorien som bildet passer til. Hvis man for eksempel trekker bilde av legoklosser, så sier man «Det er lego. Det er en leke», og plasserer bilde på kategoritavlen «leker».
  • Eller man trekker bilde av en sjiraff, og sier «Det er sjiraff. Det er et (vilt) dyr».

Slik spiller man andespillet for å øve på den første lyden i ord:

  • Andebildene legges på bordet. Hver spiller har en eller flere tavler. På hver tavle er det en bokstavlyd øverst som viser hvilke bilder som passer til tavlen.
  • Hver spiller trekker kort etter tur, sier ordet på bildet, og forsøker å finne ut hvilken lyd ordet starter på. Dersom du trekker et bilde av «katt» skal du finne tavla med /k/-lyd, siden første lyden i «katt» er /k/. Husk å øve på bokstavlyden og ikke navnet på bokstaven 😉

Bildene til andespillet er de samme bildene som jeg har brukt når jeg fester bildene bakpå badeender som fanges med håv.

Lykke til!

Språktrening er gøy 😉